За нас

Добре дошли на офоциалната страница на Детска градина Мечта – град Дупница

Прикачени документи

Инфо+136+-+детска+градина-2 (3).docx
Обявление на процедура

Мечта Дупница

МИСИЯ

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа,съхранили своята национална,културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век, личности рационални,с критично мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси,знания,умения,компетентности, умеещи да взаимодействат с околните.

Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременнни педагогически технологии/от обучение до стратегическо планиране и управление/

ВИЗИЯ

Детска градина Мечта е институция,която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност детето да обогати своите общи и специални способности,опознавайки себе си да се изгражда като личност с високо самочувствие и индивидуалност.

Стремежът ни е да се утвърдим като детско заведение,конкурентно способно, като място желано и любимо с пространство за игра, познание и общуване. Детската градина да бъде център за творчество, съмишленик и партньор на деца, учители, родители.