За нас

Поколения деца на града са се възпитавали, обучавали и живяли в ЦДГ Детелина, Дряново. Благодарение на спечеления и реализиран проект от Община Дряново, материалната база на детската градина е основно реконструирана и обновена. Създадоха се модерни, отговарящи на всички изисквания условия за обучение, възпитание и отглеждане на децата на нашия град.

Със своя висок професионализъм, любов и зачитане индивидуалността и възможностите на всяко дете, 60 години педагогическият колектив, зает в Целодневна детска градина Детелина, Дряново успява да подготви личности с изявени творчески способности, с изградени култура на общуване и поведение, с натрупани знания и умения, с високо ниво на обща и специална готовност на децата за бъдещата им позиция – ученик.

История на ДГ Детелина Дряново

Детската градина в Дряново е създадена през 1949г. като едноетажна сграда. В последствие с увеличаване броя на децата посещаващи детската градина, тя е надстроена и оформена в сегашния й вид. През 1997г. към нея са сляти и ЦДГ Иглика и Успех.