За нас

ВИЗИЯ И МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Любимо място на децата с пространство за игри, познание, място за сътрудничество за семействата и персонала на детската градина. Запазване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява. Трайно сътрудничество с родителите, изграждане на положително отношение към образованието и у родителите на децата от ромски произход. /Добре мотивираните родители не създават проблеми, за това децата им да посещават детска градина и да се обучават/. Обхват и интегриране на всички деца, подлежащи на задължително обучение в ДГ ”Слънце”. У децата ще се формират определени умения и навици за адаптиране към новата за тях и променяща се среда и към ученето – равен старт за учене на всички деца.

Всяко дете се ражда с чисто сърце и необременено съзнание. Ние – възрастните, сме отговорни за изграждането и развитието на детската личност. Начинът, по който обичаме, възпитаваме и образоваме нашите деца, е предпоставка за създаване на една уверена, отговорна и образована личност. В този сложен процес от огромна важност е взаимодействието между родители, учители, бизнес, институции, неправителствени организации. В райони с компактно население от ромски произход, по голямата част от децата живеят в лоши хигиенни и битови условия, не посещават детска градина и училище, родителите им също са неграмотни.

Начинът, по който тези хора трябва да се изведат от изолация, е образование и обучение. Трябва да покажем добронамереност и съпричастност към живота им и с общи усилия да ги мотивираме и разпалим интерес към образование, което ще им даде самочувствие и възможност за един по-добър живот в бъдеще. От практиката ми като учител при работа с деца от ромски произход разбрах, че с правилно отношение, добри намерения и зачитане на личността на детето се постигат успехи. Родителите започнаха да се интересуват от педагогическият процес в детската градина, да изявяват желание за участие в открити практики, да се радват на постигнатото от децата им. Резултатите ме удовлетворяват и ми дават надежда, че мога да постигна успехи в работата си с деца, като давам това, което искам да получа.

Мотото на педагогиката на Мария Монтесори е “Помогни ми да се справя сам”, нека всички които можем, подадем ръка на всички, които искат да се справят сами.

ГРУПИ

  • Първа възрастова група;
  • Втора възрастова група;
  • Трета възрастова група;
  • Трета смесена група;
  • Четвърта група;
  • Изнесена група с. Тодоричене.

Галерия