За нас

ДГ ”Слънчо” се намира в с. Самуилово, община Сливен. Открита е на 15.09.1980 г. и е носила името “Мара Семова”. Разположена е в специално построена за целта сграда с прилежащ към нея двор за игри и развлечения на децата и два двора от английски тип, които са оборудвани по Проект „ Творческо пространство за малки и големи „ – финансиран по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство .

Тя е детска градина, която има добра материална база – съвременно обзаведени занимални , мултимедиен проектор, интерактивни дъски и компютри, здравен кабинет, физкултурен салон, кухненски блок. Тук се обучават и възпитават 103 деца от с. Самуилово и с. Глуфишево. Децата са нашата ценност, а родителите им – наши партньори.

За децата в детска градина „Слънчо “ се грижат 6 педагози.  От тях 5 са старши учители . Всички притежават магистърска степен на професионално образование.  В своята дейност учителите са подпомагани от 2 помощник – възпитатели, чиято главна задача е да съдействат на учителите във възпитателно-образователния процес. За здравето, благоденствието и социализацията на децата се грижат и Ваня Иванова – ЗАС ; Веска Тодорова – готвач ;  Димитър Мирев – мед. фелдшер и Стоян Йорданов – огняр.

Директор:

 • Тодорка Филипова Малева

Учители:

 • Антония Петрова Кондева – старши учител
 • Марийка Иванова Колева – старши учител
 • Стоянка Михаилова Митева – старши учител
 • Иванка Василева Костадинова- старши учител
 • Ирина Тонева Досева- учител
 • Стела Илиева Стоичкова- старши учител

Прием

Чрез електронната платформа на община Сливен, по зададени и утвърдени критерии и графици от Кмета на община Сливен.
Необходими документи за записване в детската градина, след потвърден прием в електронната система:
 1. Заявление по образец
 2. Ксерокопие на акт за раждане на детето
 3. Документ за настоящ адрес
 4. Документи за преференции
 5. Лични карти и на двамата родители

Галерия