За нас

Разположена в центъра на града, просторна сграда с подреден двор, изпъстрен с цветя и огласен от детски смях – това е ДГ Слънчице – град Козлодуй.

Открита на 17 .11.1986 като целадневна детска градина с 8 групи. В момента работим с 6 градински групи деца от 3 до 6 годишна възраст

Детска градина с над двадесет годишен опит в областта на предучилищното обучение и възпитание.

Учебната и възпитателна дейност се осъществява по Програмата на доц. к.и.н. Н. Витанова и по програмата за подготвителна група в детската градина.

Подготовката която се дава на децата е изцяло съобразена с нормативната уредба на МОН.

Системната и последователна работа превръща нашата детска градина в привлекателно място за децата и център на педагогическо взаимодействие с родителите.

Директор: Пепа Томова

Учители в ДГ Слънчице- град Козлодуй

 • Главен учител Райна Иванова
 • Старши учител Силвия Милякова
 • Старши учител Пенка Еленкова
 • Старши учител Йорданка Ценкуловска
 • Старши учител Таня Александрова
 • Старши учител Людмила Неицова
 • Старши учител Марияна Маринова„
 • Старши учител Галина Митрошанова
 • Старши учител Белла Симеонова
 • Старши учител Теменужка Христова
 • Старши учител Христина Христова
 • Учител Нели Петкова

Групи

група „Бърборанчета“
група „Калинка“
група „Пчеличка“

В ДГ „Слънчице“ са сформирани 2 първи групи,1 втора група,1 трета група ,2 четвърти групи

Научи повече 

Галерия