За нас

ЧЕГ Стоян Сариев – Пловдив

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” – Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед №РД14-4310.V.1995 г. публикувана в ДВ, бр.47 от 1995 г. През Април месец 2017 в изпълнение на ЗПУО  училището бе преименувано на Частна Езикова Гимназия Стоян Сариев.

Прием на ученици в частна езикова гимназия Стоян Сариев

 •     Свидетелство за завършен седми клас
 •     Удостоверение за преместване
 •     Тест по БЕЛ, утвърден от директора на гимназията
 •     С предимство при кандидатстване се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
 •     Приемат се ученици от цялата страна
 •     Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразно Учебния план на Гимназията

Обучение

Няколко причини за да изберете ЧЕГ Стоян Сариев:

 •     Двадесет години традиция, качество и европейско ниво;
 •     Получавате отлична образователна подготовка;
 •     Гимназията е изпитен център на Cambridge и възпитаниците завършват със CAE сертификат равен на C1 от езиковата компетентност при владеенето на чужд език  съобразена с Общата европейска езикова рамка;
 •     Малък брой ученици в паралелка, осигуряващ индивидуален подход при обучението и оценяването на всеки ученик;
 •     Ще бъдете обучавани от учители с богат професионален опит и професионална квалификация;
 •     Възможност за развитие на личните дарования чрез участие в разнообразни извънкласни дейности;
 •     Съвременно оборудван компютърен кабинет с индивидуално работно място за всеки ученик с интернет достъп;
 •     Отлични условия за спорт – два тенис корта, зала за тенис на маса, зала за тенис на корт, баскетбол, волейбол и др;
 •     Медицински кабинет;
 •     Охрана;
 •     Профилиращи предмети са: английски език, български език и литература и история VIII клас се завършва със задължителен писмен и устен изпит по изучавания чужд език;
 •     В IX клас ученикът избира втори чужд език- испански или немски като подава молба до директора след завършване на VIII (подготвителен) клас;
 •     След завършване на IX клас учениците получават диплома за завършено основно образование;
 •     След завършване на XII клас учениците получават диплома за завършено средно образование -чуждоезиков профил.

Форми на обучение:

 •     Дневна
 •     Самостоятелна
 •     Индивидуална

ЧОУ БЪДЕЩЕ – ПЛОВДИВ

ЧОУ “Бъдеще” е разкрито със Заповед №РД14-58 от 14.06.2005 г.

гр. Пловдив, Бул.”Шести септември” 252, тел/факс: 032/62-26-56

4000 Пловдив, бул. „Шести септември” 252, тел. 032/622-656, факс 032/622-656,

info@sarievschools.eu
Прием на ученици

Първи клас необходими документи:

1 Удостоверение за завършена подготвителна група.

2 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

3 Копие от акт за раждане.

4 Заявление за записване.

 •     От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
 •     От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/

Пети клас необходими документи:

1 Удостоверение за завършен клас.

2 Удостоверение за преместване.

3 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

4 Копие от акт за раждане.

5 Заявление за записване.

Приемът ще се извършва по документи от  Февруари месец за следващата учебна година.

Освен всички предимства на образователния процес, осъществяван по програмите на МОН, по – малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес .

Учениците в ЧОУ “Бъдеще” получават безплатни консултации по всички предмети и допълнителни занимания, съобразени с нивото и потребностите им.

Класовете са до 16 деца в паралелка, което дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
Формират се умения за ефективна организация на времето за самоподготовка.

Възпитанието и обучението са според държавните образователни изисквания.
Основен акцент е поставен на английския и българския език, между които се разпределят часовете по ЗИП.

Частно Основно Училище “Бъдеще”

Прием на ученици в Стоян Сариев

Отпада подготвителна група.

Приемът ще се извършва по документи.

Таксата за обучение в ЧОУ „Бъдеще” включва следобедна занималня, охрана , медицинско обслужване и застраховка на учениците.

Срещу допълнително заплащане училището предлага занимания по интереси:

тенис на корт, тенис на маса, йога, пеене, индивидуални занимания по пиано, ателие по изобразително изкуство, снукър и други по цени  утвърдени от Управителя на училището за съответната учебна година.

База

В началото на 2003/2004 учебна година, благодарение на вложените от собственика на Гимназията инж. Стоян Сариев средства, училището се сдобива със собствена, модерна сграда, разполагаща с всички необходими условия за провеждане на качествен учебен процес.

Общата площ е 5019 кв.м. от която: 2132 кв.м триетажна сграда със спортна зала и 2887 кв.м. дворна площ с изградени 4 тенис-корта, спортно игрище , зала за тенис на маса и зала за тенис на корт.

Нова база

Новата база на гимназията е открита официално на 01.10.2003 г. в присъствието на кмета на град Пловдив и народни представители от пловдивски избирателен район.

Галерия