За нас

Научноизследователският строителен институт – НИСИ ЕООД е национален държавен изследователски и контролен институт с компетенции в строителството към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Основан е в началото на 1899 г. като лаборатория („Контролно място”) към Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството на Княжество България със задача изпитване на строителни материали. Лабораторията отначало извършва главно изпитване на хидравлични свързващи вещества (цимент и хидравлична вар), внасяни тогава от чужбина, а по-късно – и изпитвания на други видове строителни материали.

Днес е институт, който извършва научноизледователска, иновационна и контролна дейност за:

 • строителни материали и продукти;
 • строителни конструкции и геотехника;
 • строителни технологии;
 • строителна физика;
 • проектиране;
 • технически експертизи;
 • оценяване съответствието на строителните продукти;
 • контролно-изпитвателна дейност;
 • изпитване на строителни продукти.

Той е и център за следдипломно обучение на строителни инженери за нуждите на строителните лаборатории в страната. Извършва и инженерингово изпълнение на строежи.

В момента инстутита има две основни подразделения. Първата част е акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали, в която се извършват както изпитвания по стандартизирани методи така и нестандартни изпитвания. Втората част от института е лице за оценяване на съответствието, което е акредитиран орган под номер 2032 в регистъра на нотифицираните лица.

Лабораторията е разделена на три отделни сектора: „Бетони, армировки, строителни материали и изделия“, „Строителни конструкции и земна механика“ и „Строителна химия и изолации“. Института разполага с единствената в страната пълно размерна камера за строителна акустика. Също така към института има специализирано хале със силов под, за изпитване на пълноразмерни конструкции, което е заедно с намиращия се силов под в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия са единствените в страната.

Сред най-интересните изпитвания извършвани към НИСИ в последните десет години са:

 • Изпитване на сегментите от тунелната облицовка на втори и трети метродиаметър на София;
 • Изпитване на удар на стъклените ограждения в Софийската Зоологическа градина;
 • Изпитване на водонепропускливост на GFRP тръби с диаметър 2 m;
 • Изпитване на релаксация на пръти за предварително напрягане със сила 220 тона.

Дейности в НИСИ: