За нас

НИТЦЗ Плантис ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги;  анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието. Основни направления в работата на фирмата:

  • Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията;
  • Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи  актуални проблеми на отрасъла;
  • Анализи на почвени и растителни проби;
  • Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие;
  • Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие;
  • Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието;
  • Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори;
  • Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието;
  • Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.