За нас

Биографични данни за Михаил Куманов-роден през 1825 година в град Елена -умира на 08.10.1898 година в град Пещера

Даскал Михаил Петков Куманов е роден в град Елена през 1825 година.През своя бурен живот учителствува 40 години:две в Татар Пазарджик,една година в Батак,22 години в Пещера и 15 години в Пловдив.Като учител бил много добре подготвен.В учебното дело на Пещера е утвърдил взаимо-учителната метода,започната да се въвежда от Георги Райков.

Даскал Михаил е оставил дълбоки следи в историята на Пещера,със своята активна обществена дейност:борбата срещу гърцизма,за самостоятелната българска църква,живота на читалището.На него Йордан Ненов предписва с пълно основание събуждането на българщината в Пещера.Заседял се в града,Куманов се оженил в Пещера,като си построил къща на дворното място,получено от жена му.Даскал Михаил бил човек със среден ръст,набит,черноок,мургав,със симпатично лице ,сериозно до суровост.

Обикновено тих и мълчалив.Сред старите пещерски поколения негови ученици са носели славата му на строг учител,с голяма слабост към телесните наказания,фалангата,боя,затваряне в мрачната свещоливница при църквата.

На 08.10 1898година той починал в Пещера,оставяйки своя светъл пример на поколенията.Признателните дейци на читалището отпечатали некролог-помен във в.”Съзнание”,год.I,бр.17,от 20.11.1898година.

От 1959г. училището е влизало в състава на Начално училище „Хисто Ботев“, гр. Пещера. Отделянето на училището като самостоятелно е станало на 01.09.1967 година.

Галерия