За нас

Създадохме Образователен център READY като модерна образователна институция, за да спомогнем процеса на изграждане на успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, с национални добродетели и европейски дух, уверени в уменията и знанията си граждани на България, Обединена Европа и света, способни да определят своите цели и да ги постигат успешно!

Това постигаме като предоставяме качествено и актуално чуждоезиково обучение съгласно изискванията на българското законодателство, което да бъде основата на тази увереност, възпитаваме човешки ценности, насърчаваме развитието на индивидуалните качества и умения на всеки един наш ученик и не на последно място, усъвършенстваме стратегиите за прилагане на всички тези знания и умения по пътя към успеха!

За нас, високото качество на обучението по английски език осъществено по модерни учебни системи, с помощта на съвременни методи на преподаване, съобразени с най-високите изисквания и технологии, адекватни на потребностите и очакванията на младите хора, индивидуалният подход към всяка отделна личност, ясно поставените цели и стратегии за тяхното постигане, са сигурна гаранция за успех!

Ние, екипът, който създаде и реализира тези цели, е екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на образованието и икономиката.

Чуждоезиково обучение

За програмите на Ready

 • английски език;
 • немски език;
 • руски език;
 • италиански език;
 • испански език;
 • френски език;

на деца, ученици, възрастни и корпоративни клиенти.

 • Изградени са на основата на комуникативния метод и на богато разнообразие от съвременни подходи при преподаването;
 • Интегрират балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане;
 • Целят ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на комуникацията в реални условия.

В процеса на обучение се използват възможностите на най-новите технологии, приложими в областта, които способстват създаването на интерактивна мултимедийна среда и улесняват овладяването на езика, като се превръщат в забавна и разнообразна форма на обучение.Цялостният процес на обучение е съобразен със специфичните особености на отделните възрастови групи.Програмите за отделните нива по английски език са в съответствие с Общата европейска езикова рамка и са ориентирани към подготовката на обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж.При завършване на курс, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

 

Подготвителен център

Сертификатна подготовка

Образователен център Ready е Член на партньорската програма на Британски съвет България Addvantage и като Cambridge English Qualifications Preparation Centre има възможността да предостави на всички:

 • информация за изпитите Cambridge English Qualifications, които са признати от над 20 000 организации в целия свят: Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, A2 Key, B1 Preliminary for Schools, B1 Preliminary, B2 First for Schools, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS;
 • бърза и лесна регистрация за всички изпити;
 • богат на изпитни дати целогодишен календар;
 • подготовка на най-високо ниво с актуални стратегии и материали, и доказали се с постиженията си преподаватели!

Тренинг

SOFT SKILLS
Ready предлага практически, интерактивни фирмени обучения с много бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с необходимата квалификация и опит. Всички вътрешно фирмени обучения са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции.

Да създадем индивидуално за Вас фирмено обучение:

 • Изслушваме какво искате да научите и от какво имате нужда, и Ви предлагаме нашето решение;
 • Предоставяме знания, които имат пряка връзка с ежедневната работа на обучаемите.

Място за провеждане на обучението:

 • Традиционен подход- на място във Вашата фирма, в осигурена от Вас зала;
 • Нетрадиционен подход- фирмените обучения на Ready имат много по-силен и дълготраен ефект за организацията, когато се провеждат извън работното място. Вие избирате темата, мястото, формат и продължителност и предоставяте на нас да организираме останалото.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО „SOFT SKILLS“ / „МЕКИ УМЕНИЯ“:

 • Емоционална интелигентност;
 • Междуличностни отношения;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за говорене пред публика;
 • Управление на времето и стреса;
 • Справяне със стрес;
 • Умения за презeнтиране;
 • Управление и разрешаване на конфликти;
 • и други, които са специфични за нуждите на Вашата компания.

Тиймбидинг

През последните няколко години видяхме как бизнесът се отдалечава от конкурентната работна среда и започва да разглежда сътрудничеството на своя персонал като ключ към успеха. Като тази промяна все повече компании в България предприемат редовни дейности за изграждане на екип и разчитат на вече популярния в нас „Тиймбидинг“. Други го смятат за ненужно и неефективно средство, обикновено свързано със загуба на време.

Но защо той наистина е толкова важен и кога да го използваме?
Английската дума „team“ е съкращение от „Together everyone achieves more“ /като сме заедно всеки постига повече/. В редица проучвания мениджъри е трябвало да определят най-важната черта на перфектния служител. Във всички на първо място е: „да бъде екипен играч“. Независимо дали е у дома, в обществото или на работното място, на всеки от нас се налага да бъде функционална част от екип и усвояването на това качество е ценен урок за всеки служител.
Когато забелязваме, че служителите в екипа ни трудно постигат поставените цели, има няколко въпроса, които трябва да си зададем и на които трябва да отговорим:
Каква цел гони този екип?
Кой ще бъде включен в екипа?
От какви правила и насоки се нуждае?
Кой ще е отговорен за всичко това?
Как екипът ще взима решения?
След като си отговорим на тези въпроси, трябва да организираме мотивационни игри. Тe много лесно могат да покажат на водещия дали има проблем и да ангажират участниците в процеса. Тогава резултатът няма да е само забавление, а ще бъде и увеличена продуктивност на екипа. Ето пет основни причини да използваме мотивационни игри:
Помагат на мениджъра бързо да определи отправната точка;
Игрите помагат да издигнем морала в екипа;
Помагат на членовете да се научат да си вярват един на друг;
Те са средство членовете на екипа да станат по-гъвкави и адаптивни;
Игрите осигуряват възможността членовете да се свържат помежду си.
Освен изброените причини, мотивационните игри са бързи и лесни за прилагане, ниско бюджетни са и с малък риск за неблагоприятен ефект върху членовете на екипа.