За нас

Добре дошли в пъстрия свят на ОУ Васил Левски с. Караджово! Тук учим, забавляваме се, спортуваме и творим.

Всеки от нас има какво да покаже на другите и в нещо е особено добър.В продължение на много години под един покрив общуваме на различен майчин език, но на един общ – езикът на толерантността и приятелството. В просторните и уютни класни стаи, всяка от които е белязана с индивидуалност, традициите вървят ръка за ръка с новите технологии.

Тук получават образованието си, в дневна и в самостоятелна форма на обучение, повече от 180 ученици. Проектите, по които работи училището ни от години, са предпоставка за разгръщане на талантите на учениците и креативността на преподавателите.

Спортните площадки са терен за иновативни дейности, в които ученици, родители и учители заедно изживяват незабравими моменти. Освен добрата материална база, училището предлага и обедно хранене – топъл кетъринг на ниска цена.

За пътуващите ученици от с. Кочево и с. Моминско е осигурен училищен автобус.

 

Основно училище Васил Левски, Караджово е учебно заведение с богата история. Води началото си от далечната 1871 г. според османски архиви за светско училище в селото.

След Освобождението по инициатива на местната общественост през 1882 г. била построена специална училищна сграда. На същото това място днес е сградата на читалище Отец Паисий.

През учебната 1946 /1947 година в селото е открита прогимназия, районна за селата Кочево и Моминско.

146 години ОУ Васил Левски, Караджово гради своя облик на училище с богата история, утвърдено средище на духовна изява и огнище на национални традиции.

Съвременено учебно заведение, с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

ОУ Васил Левски Караджово е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебните занятия се провеждат едносменно – само сутрин. Училището е с общинско финансиране.

Учебното заведение в село Караджово се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към учениците.

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.

Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.

Основно училище Васил Левски, Караджово се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

През години до момента през учебното заведение в село Караджово са преминали различни поколения ученици, десетки учители, като всеки от тях е оставил следа в историята на училището.

Директор на ОУ Васил Левски, Караджово е е г-жа Красимира Благоева.

Полезни връзки

Постижения

Ръководство

РЪКОВОДСТВО

Красимира Благоева – директор

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Начален курс:

 • Гинка Керина – класен ръководител на 1а клас
 • Кичка Боботилова – класен ръководител на 1б клас
 • Фатма Хабиб – класен ръководител на 2 клас
 • Станка Тонева – класен ръководител на 3 клас
 • Ивелина Урджанова – класен ръководител на 4 клас
 • Мария Терзиева – Музика 2 – 4 клас

Учители ЦДО в начален курс:

 • Велислава Христева
 • Маруся Иванова
 • Мария Терзиева

Прогимназиален курс:

 • Ана Георгиева – Български език и литература
 • Серафим Петров – Английски език
 • Павлина Андонова – Математика, Физика, Технологии
 • Наталия Куценко – Химия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство
 • Мая Здравкова – История и цивилизация, География и икономика
 • Мария Димитрова – Информационни технологии
 • Васил Димитров – Физическо възпитание и спорт
 • Йонко Делянов – Музика

Учители ЦДО в прогимназиален курс:

 • Айгюл Расимова
 • Йонко Делянов
 • Таня Николова

Галерия