За нас

През 1921 година – 1922 година е била построена сграда за училище, която се използвала до построяването на днешната.

След присъединяването на Южна Добруджа към България през 1940 година българското училище отново е открито на мястото на румънското.

До 1943 година – 1944 година училището е било начално.
През 1944 година се открива пълна прогимназия от Първи до Седми-Осми клас на обучение.

На 18.09.1968 година е започнат строежа на ново дванадесет-класно съвременно училище. В началото финансирането се е осъществявало със средства от ТКЗС, а по-късно със средства от самооблагането и от лимит отпуснат от Окръжен народен съвет – Толбухин.

На 15.09.1972 година Основно Училище Пейо Яворов – село Стефаново е тържествено открито. На откриването присъства детският писател РАН БОСИЛЕК.