За нас

1860 г. – 1879 г.
Поставя се началото на образователното дело в село Полско Косово. Училището се помещава в зимника в дома на Колю Кючуков Тодоров. Първият учител е Хаджи Еню. По негово настояване по-късно се построява отделна стая в двора на църквата, която служи за училище до 1879 г.
1879 г. В църковния двор се построява специална училищна сграда с 4 класни стаи.
1910 г. За пръв път се чества празникът на Кирил и Методий.
1915 -1923 г.
Построена е новата училищна сграда – на един етаж, с осем класни стаи (първият етаж на сегашната училищната сграда).

1923 – 1924 г.
Училището от начално става прогимназиално.
1923-1930 г.
Пръв директор на училището е Никола Василев Ахмаков. Той постъпва като главен учител през 1905 година и е една от най-ярките личности в историята на училището, отличен педагог и човек с напредничави за времето си идеи.

1944 година
Директор става Георги Димитров Стойнов. Под негово ръководство училището
бележи постоянен възход. Директор е до 1969 година.

През 1960 година училището е наградено с орден “Кирил и Методий”–І степен, а директорът – със званието “Заслужил учител”.
1946 година
Училището първо в селото се електрифицира.
1948-1951 година
Построява се големия училищен салон, високата 20 м кула, ученическа столова и две класни стаи.
1962 година
Построява се втория етаж на училището с активното участие на хората от селото. Това е най-крупната придобивка за учениците. Започва оформянето на кабинети по биология, математика, физика и химия с необходимите пособия.
1969 година
Директор на училището става Пенка Иванова Раева.През 1984 година тя е наградена със званието “Заслужил учител”, което е признание за нейната работа и постиженията на целия училищен екип. Ръководи училището до 1994 година.
Годините 1981-1985 г. са време за подготовка за 125-годишния юбилей на училището:
– 1983 година – подновява се мебелировката;
– пуска се в действие новата водно-отоплителна инсталация – на нафта;
– 1984-1986 година – строи се нов физкултурен салон – по стопански начин;
– 1985 година – открита е училищната музейна сбирка;
– 31.05.1985 година – Чества се с голяма тържественост и широк отзвук 125-годишния юбилей на родното ни училище

От минало към настояще:

1989 година
Съществени промени в държавата – смяна на социалистическия строй с нова демокрация. Преходът е труден и дълъг, отразява се и на училището:
– 1988/89 година – 286 ученици, 13 паралелки, 26 учители;
– 2009/10 година – 156 ученици, 9 паралелки, 12 учители;
– 2014/2015 година -125 ученици, 8 паралелки, 13 учители;
1994 година
Директор на училището става Евиана Цанкова.
1997/98 година
Училището преминава на полудневна организация на обучение.
2004 година
Първото училище в общината с ПВЦ-дограма на 4 класни стаи и входната врата.
2007 година
Училището печели първия си проект “Да живеем всички заедно” април 2008 година
Училището преминава на делегиран бюджет.
2009 година
Извършва се основен ремонт на покрива на училището и на част от
тавана, а учители, ученици и родители боядисват класните стаи с латекс.
2009 година
Дворът на училището става по-красив със средства от спечелен проект към МОСВ за
разделно събиране на отпадъци, озеленяване и създаване на зони за отдих в училищния двор.
В училището от м. юли за 2 години като учител по английски език по спечелен
проект работи Кори Олсън от Корпус на мира на САЩ.
2010 година
Ремонт на умивалнята и плочника пред училище.
Май 2010 година
Директорът е един от тримата директори , удостоени с ежегодната награда на МОМН “Св. Иван Рилски”, което е признание за труда на училищния колектив-деца и персонал.

Галерия