За нас


ПГМЗС е Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство в Септември.

Училището е създадено през месец май 1959г. като машинно – тракторно училище /МТУ/ с прием над средно образование и срок на обучение 1 година.

През 1967г. училището е трансформирано в СПТУ „Горан Йонов“ със специалност механизация на селското стопанство, шлосеромонтьорство и електромонтьорство.

През 2003г. със заповед на МОН училището се преименува на Професионална Гимназия по Механизация на Земеделското Стопанство /ПГ по МЗС/.

Учебни смени: една смяна – само сутрин.

В ПГМЗС се обучават ученици в следните професии:

  • Техник на селскостопанска техника
  • Икономист мениджър
  • Монтьор на селскостопанска техника
  • Земеделско стопанство,
  • Механизация на селското стопанство,
  • Цветарство

Финансирането на институциата е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна.

Директор на училището е инж. Нина Дачева.

Галерия