За нас

Професионална гимназия по транспорт – ПГТ Макгахан е създадена през 1968 година като СПТУ по автотранспорт за задоволяване нуждите от автомонтьори, автокаросеристи и водачи на МПС в столичната транспортна система. От тогава насам всяка година завършват над 100 квалифицирани младежи със средно образование – техници с ІІІ-та и монтьори с ІІ-ра степен на професионална квалификация, получавани съответно след 5 или 4 годишен срок на професионално обучение и успешно положени държавни зрелостни и квалификационни изпити.

ПГТ Макгахан разполага с богата съвременна материално – техническа база, която дава възможност на учениците, под ръководството на високо квалифицирани учители да овладяват специфичните особености на различните професии и творчески да участват в учебния процес.

Специалности

След завършен VІІ клас: (въз основа на резултатите от национално външно оценяване, включени като балообразуващ елемент):

1. Специалност „Автомобилна мехатроника”(АЕ) – класическо обучение  Професия „Техник по транспортна техника”

2. Специалност „Ремонт на летателни апарати”(АЕ) – модулно обучение  Професия „Авиационен техник”

3. Специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” (АЕ) – дуално обучение с подкрепата на Стопанска камара на Австрия, МОН, НСБС, с Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД, Каргопартнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД, dm България, Лидл България и Шенкер ЕООД – Професия „Спедитор – логистик” Дневна форма с разширено изучаване на английски език и петгодишен срок на обучение

Подаване на документи I етап – от 16 до 22 юни

Записване I етап – от 28 до 30 юни


След завършен VІІІ клас:
(със свидетелство за завършен 8 клас):

1. Специалност „Автомобилна мехатроника” – класическо обучение – Професия „Техник по транспортна техника”

2. Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника” – класическо обучение – Професия „Електротехник”

3. Специалност „Автотранспортна техника” – модулно обучение – Професия „Техник по транспортна техника”. Дневна форма с четиригодишен срок на обучение

Подаване на документи I етап – от 3 до 5 юли

Записване I етап – 7 юли

Задочно обучение – след завършен VІІІ клас: (със свидетелство за завършен 8 клас при навършени 16 години) Специалност „Автотранспортна техника” – Професия „Техник по транспортна техника” Модулно обучение с четиригодишен срок на обучение

Подаване на документи I етап – от 3 до 5 юли

Записване I етап – 7 юли

Галерия