За нас


Професионална техническа гимназия – ПТГ Сандански е средно учебно заведение с тридесет и девет годишна история и традиции в подготовката на средни специалисти в областта на компютърните технологии и електроника, икономика и машиностроене.

Училището е основано през 1975 година с решение на МС на Република България като Техникум по добив и обработка на мрамор и първоначално подготвя кадри за минно-добивната промишленост.

На 15 май 2003 година техникумът е преименуван в ПТГ Сандански.

Откликвайки на нуждите на икономиката в общината и тенденциите на съвременното развитие,през годините се променят и специалностите в ПТГ и днес тя дава перспектива на децата от региона по специалностите след седми клас: Комютърна техника и технологии и Икономика и мениджмънт /с интензивно изучаване на АЕ/ и след осми клас: Машинен монтьор.

Обучението се провежда по учебни планове,съответстващи на най-новите изисквания в областта на техниката и технологиите.

Специалностите в ПТГ Сандански:

  • Oбщообразователна подготовка;
  • Професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии;
  • Подготовка в областта на програмирането и работа с програмни продукти;
  • Практическа подготовка за изработване и ремонт на електронни устройства;
  • Теоритична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система и възможност за ползване на специализиран софтуер;
  • Професионална подготовка в областта на комуникационните системи и радио-телевизионната техника;
  • Професионални знания за работа с техническа и технологична документация;
  • Теоретична и практическа подготовка в сферата на икономиката;
  • Чуждоезиково обучение;

Училището разполага с много добра материална база – учебен корпус с двадесет учебни кабинета, три компютърни зали,с неограничен Internet –достъп, учебни лаборатории и работилници по електроника и машиностроене, общежитие.