ПТГ – Варна е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна.

Гимназията е наследник на Техникум по машиностроене и електроника – създаден със заповед на МНП No 5054/20.07. 1949 година. Това е едно от най-старите училища в града. В него се обучават специалисти в различни области на машиностроенето, електрониката и двигателостроенето.

ПТГ Притежава ресурсен и кадрови потенциал за подготовка на съвременни кадри със средно специално образование и солидна чуждоезикова подготовка (паралелки с интензивно изучаване на чужди езици)- добре оборудвани кабинети по природните науки, лаборатории и работилници за провеждане на учебната и лабораторна практика по специалните предмети, компютърни кабинети с Интернет връзка.

ПТГ – Варна предлага:

 • Общежитие;
 • Медицинско обслужване;
 • Стоматологично обслужване;
 • Закусвалня;
 • Спортен комплекс;
 • Тенис клуб;
 • Кино зала;
 • Библиотека с богат фонд от българска и чужда литература и периодични издания;
 • Съвременни кабинети и лаборатории;
 • Компютърни кабинети с високоскоростен достъп до Интернет;
 • Трета поредна година специалности КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ и ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА;
 • Интензивно изучаване на чужди езици;
 • Извънкласни занимания и проекти: кръжок по ракетомоделизъм, клуб по журналистика, клуб ООН, клуб „Общуване“, международен проект „Слънчеви училища“, проект ФАР: „Действай сега“, духов оркестър.