За нас

Русенската Регионална библиотека Любен Каравелов е създадена през 1888г. и представлява едно от най-старите духовни средища в България.

Днес Регионална библиотека „Любен Каравелов” е посветена на модерния прочит на историята, на технологичното бъдеще и на познанието ни за света в дифузията от култури и битност, в динамиката на общоевропейските процеси и на специфичните потребности на модерния човек от 21-то столетие.

Библиотеката в град Русе е водещ културен институт с вековна история и традиции, работеща за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности. Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в Русе и региона.

Работно време
понеделник – петък: 8.30 – 18.30 ч.
събота: 9.30 – 17.00 ч.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 • Сектор “Заемна за дома” – обслужват се читатели на възраст над 14 години. Предоставят се художествена, учебна и научна литература. Може да се заемат едновременно до 5 заглавия за 20 дни.
 • Сектор “Читалня” – предоставят се на място периодични издания, книги, стандарти, колекции от ценни и редки издания. Може да се ползват базите данни на правно-информационната система СИЕЛА.
 • Сектор “Литература за чуждоезиково обучение” – предоставят се учебна и художествена литература, аудио-, видео- и електронни документи, периодични издания, информация за индивидуални квалификационни курсове на преподаватели, за обучение в чужбина и курсове по чужди езици в Русе. Прави се предварителна заявка за провеждане на уроци. Функционират Ресурсен център на Гьоте-Институт България и Френски център.
 • Сектор “Изкуство” – предоставят се специализирани издания по изкуствата – периодични издания, книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети и CD, DVD филми, репродукции на картини. Разполага с Музикално студио за прослушване на музикални произведения и за презаписи.
 • Сектор “Детски” – предоставят се художествена, учебна и научно-популярна литература. Предоставят се вестници и списания, книги, CD, DVD филми. Изработват се препоръчителни списъци с литература за ученици I-VII клас. Организират се изложби на детско творчество, викторини, състезания по актуални теми, лятна програма за деца. Обособен е кът за най-малките.
 • Сектор „Книгохранилище” –съхраняват се библиотечните колекции. Изпълняват се читателски поръчки за заемане на библиотечни документи за читалня.специалисти.

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 • Сектор “Справочно-библиографска дейност и междубиблиотечно заемане” – изработват се писмени тематични библиографски справки, препоръчителни библиографски списъци, библиографски указатели. Предлагат се дистанционни услуги по електронна поща и телефон, годишен абонамент на фирми и граждани за текуща информация по определена тема.
 • Сектор „Местна история, краезнание, редакционна и издателска дейност“ – предоставя се информация за Русе и региона от древността до наши дни в периодични издания, книги, снимки, картографски издания, ръкописи, компютърни разпечатки. Изработват се писмени библиографски справки и библиографски указатели. Правят се краеведски изследвания.
 • Сектор „Обучение и квалификация“ – провежда курсове за придобиване на начални компютърни умения и ползване на Интернет.
 • Сектор „Автоматизация“ – поддържа автоматизираните библиотечни процеси и дейности в Библиотеката.

ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ

 • Сектор „Комплектуване“ – осъществява текущо обогатяване и допълване фондовете на библиотеката с нови библиотечни документи.
 • Сектор „Обработка и каталози“ – в сектора се обработват, сигнират и каталогизират постъпващите библиотечни документи. Поддържа се система от каталози в традиционен и електронен вид.
 • Сектор „Периодика“ – поддържа, обработва и предоставя за ползване от читатели получаваните в Библиотеката периодични издания.