За нас

Средно общообразователно училище „Темелко Ненков” е едно от първите училища в град Перник.

Със средства на Мина Перник е построена нова училищна сграда в кв. „Твърди ливади“ и на 6 февруари 1939 година официално е открито новото училище в което се обучават ученици в 8 паралелки в начален курс и 12 паралелки в прогимназиален курс.

През годините училището претърпява множество промени и преименувания. Няколкократно преминава през трансформацията начално – основно – средно, години на ред в сградата са съвместявали дейност 2 училища.

През учебната 1974/1975 година в сградата остава само едно – IX основно училище, а от месец Май 1986 година то носи името „Темелко Ненков“.

През учебната 2000/2001 година училището е третото в страната и единственото на територията на Пернишка област, което дава възможност за ранно професионално обучение.

Откриват се паралелки с професионално обучение след 6 клас по специалностите Шивач, Шлосер и Мебелист, давайки възможност на ученици които не могат по една или друга причина да продължат образованието си, да излязат след завършване на основното си образование и с професия.

Училището разполага с добре оборудвани кабинети за професионално обучение. Ежегодно се работи за тяхната поддръжка и осъвременяване.

От учебната 2017/2018 година, училището вече е Обединено и предоставя възможност на учениците да се обучават по вече познатите две професионални направления „Шивач” и „Шлосер”, завършвайки Първи гимназиален етап (10 клас) със Свидетелство за първа степен професионална квалификация.

Материална база на СОУ Темелко Ненков

Училището винаги е било и ще продължава да бъде със собствен облик, с богати традиции и авторитет, доказан през годините. Опирайки се на дългогодишната си история и гледайки уверено в бъдещето, училището днес има ясна и категорична мисия – да обучава и възпитава своите ученици в общочовешки ценности, в дух на толерантност и мултиетнически диалог. Да се превърне в желана територия за всяко дете, съобразно неговите възможности и потребности. Да развива потенциала на всеки ученик, давайки му възможност за ефективна социална и личностна реализация.

В училището се обучават 418 ученика, разпределени в 18 паралелки и 2 подготвителни групи.

Качественото образование се осигурява от 40-сет високо квалифицирани и доказали професионализма си педагози.

Училището работи по няколко проекта на Министерството на образованието и собствени, разработени по Европейските програми за развитие:

Проект „Училище за усмивки“, разработен от IX основно училище „Темелко Ненков“ – учебна 2013/2014 година;

Проект „Работилница за мечти“, разработен от IX основно училище „Темелко Ненков“ – учебна 2016/2017 година;

Проект „Твоят час”, общонационален проект на МОН – учебна 2016/2017 и 2017/2018година по който в училището се обучават ученици в 16 групи за обучителни затруднения и се развиват дейности по интереси в 9 клуба в различни направления – Приложни изкуства, Музика, Театър, Танци, Книжовност и Краезнание.

Обединено училище „Темелко Ненков” е съвременно, изпълнено с живот и желание за развитие. 

Едно училище с традиции и мисия, която го отвежда в бъдещето!

 

Галерия