За нас

Историята на 7 ОУ Георги Раковски започва през 1963г. Училището се помещава в сградата на Първа политехническа гимназия „Христо Смирненски“  в центъра на града. Жителите на кв. „Цв. Живкова“ отстояват идеята в квартала да бъде построено училище за децата от района. За 2 г. тук на мястото на стари, схлупени къщи и празно неизползваемо късче земя се издига просторна, слънчева сграда.

Ранната утрин на 27.10.1965 г. е истински празник за живущите в квартала, за учителите и учениците, които изпълват двора на училището за откриването му. Учителският колектив наброява 41 души. Сформирани са 32 паралелки – 16 в началния курс и 16 в средния курс.

Отделено е място и за най-малките деца – открити са 2 групи на детска градина. Училището разполага с работилници по дърворезба и металообработване, просторни кабинети по физика, химия и биология, лекарски и зъболекърски кабинет.

Началото е положено. С дръзновение, всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. За няколко години учителският колектив се утвърждава, като сериозен методически център и училището е определено за базово. Тук много учители от града и областта се учат на педагогически умения и усъвършенствуват квалификацията си.

Разсписание в 7 ОУ Георги Раковски

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
график за провеждане на консултациите на учителите през I срок
График за провеждане на консултациите на учителите през I срок 2
график за провеждане на консултациите на учителите през I срок в ПИГ

Галерия