За нас

Нашето училище е открито в началото на 1976/1977 г. като XI основно училище „Таня Карпинская“. Днес е средищно училище, което разполага с три училищни автобуса. Учениците от начален етап и всички пътуващи ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден.

Училището е с обновена сграда, съвременни и модерни спортни площадки.

В училището се обучават 637 ученика, разпределени в 28 паралелки.

За всеки клас има самостоятелна класна стая. Училището разполага с 11 специализирани учебни кабинета. Разполагаме с кабинет за индивидуална работа с деца със специални образователни потребности. На разположение в сградата ни има училищен стол и оборудвана кухня към него.

Успешният учебно–възпитателен процес е подпомогнат с разнообразни дейности по национални програми и различни проекти.

Спортът в училището е застъпен като необходим и много важен елемент от цялостната дейност, с цел повишаване физическата дееспособност, развитие на двигателната активност на учениците, и формиране на устойчива личностна потребност от занимания със спорт.

Високият професионализъм на педагогическия колектив допринася за национални и международни успехи на учениците от училището. Училището се гордее с успехите и на учениците, и техните учители.

База

Училището разполага с модерна материално-техническа база отговаряща на съвременните изисквания.
СУ „Райчо Каролев“ е място за личностно развитие на учениците, за изява на техните способности и дарования.

 • Уютни класни стаи
 • Kомпютърни кабинета (2 бр.)
 • Kабинет по чуждоезиково обучение
 • Физкултурни салона (2 бр.)
 • Спортни площадки (2 бр.)
 • Фитнес зала
 • Модерна игротека
 • Ресурсен кабинет
 • Дентален кабинет
 • Медицински кабинет
 • Библиотека
 • Специализирани кабинети за обучение по музика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, безопасност на движението, физика, химия, биология
 • Клуб по шахмат

Прием

База