За нас


СУ Св. св. Кирил и Методий град Бургас е избрано за член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Връчен е сертификат за „Най-активно училище през 2011 година сред новите училища – членове”.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” носи достойно името си и има основания да се нарече училище от европейски тип, училище на 21 век. Днес в СУ „Св. св. Кирил и Методий” растат и се обучават 1100 бургаски деца. Училището печели и реализира многобройни образователни и младежки проекти – национални и европейски, осъществява многобройни инициативи, за да осигури привлекателни перспективи на своите възпитаници, на утрешните граждани.

Училището разполага с необходимия ресурс, за да отделя специално внимание на общуването на учениците с изкуството. В свободното си време те могат да участват в различни извънкласни форми и клубове по интереси. Клубът по журналистика издава ученически вестник „Звън“. Високи са успехите на школата по изобразително изкуство. Полагат се усилия в посока създаването на личности с отношение към културата – осигуряват се многобройни възможности за изяви на таланти чрез различни форми и в областта на словото, музиката, драмата.

База

Учебното заведение в един от символите на градската култура – разположено на централния площад Св. св. Кирил и Методий срещу катедрален храм Св. св. Кирил и Методий, за поколения бургазлии то е един символите на културната им самоидентификация.

Днес СУ Св. св. Кирил и Методий е училище, с постоянно обновявана материалната база:

 • Класни стаи;
 • Компютърни зали;
 • Зали за спорт;
 • Модернизирани спортни игрища;
 • Богата библиотека;
 • Художествена галерия;
 • Места за хранене и отдих;
 • Класна стая на открито;
 • Красиво озеленен двор.

Училището разполага и със собствен сайт.

Прием

Прием в I клас
Прием в V клас
Прием след VII клас
Прием след VIII клас

Още

Политиката на учебното заведение е да насърчава формирането на гражданска позиция у подрастващите, да възпитава хора – космополити. СУ „Св. св. Кирил и Методий” стимулира възпитаниците си да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания и идеи с връстниците си от други Европейски страни. Разширяват се контактите с училищата от Европа, все по-многобройни са приятелите ни от различни страни, вече са традиция телемостове с училища от различни европейски държави. Изключително активни са контактите на нашите ученици с техни връстници от Украйна.

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

Профили в СУ Св. св. Кирил и Методий

 • Хуманитарни науки: Български език и литература с английски език
 • Икономическо развитие: География и икономика с английски език
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Изобразително изкуство: Изобразително изкуство с английски език