За нас

История на УХТ

Висшият институт по хранителна и вкусова промишленост      (днес Университет по хранителни технологии) град Пловдив е основан официално с Указ №230 от 10 юни 1953 година на Председателя на Народното събрание, съгласно който ВИХВП (днес УХТ) се формира в самостоятелно висше учебно заведение.

На 31 юли 1953 година е назначен първият ректор  – проф. Илия Пашев. Първоначално част от катедрите (Електротехника, Технология на млякото и млечните продукти, Винарска технология, Технология плодовете и зеленчуците) се помещават в сграда на бившия френски колеж.

Ректоратът и катедрите Органична химия, Неорганична химия, Математика, Машинознание, Физика, Технология на месото и рибата и други заемат намиращия се в съседство преустроен тютюнев склад Братя Драганови. Катедра Технология на тютюна и тютюневите изделия се настанява в тютюневия склад Томасян на ул. Велико Търново 24, а катедра Технология на растителните мазнини, сапуни и етерични масла – на ул. Кирил и Методи 8.

Тържественото откриване на сградата, в която се помещава и понастоящем УХТ е на 10 февруари 1963 г. През 1963 – 1967 г. се открива спортно-оздравителен лагер край язовир Батак, а през 1972-1976 г. отваря врати спортния комплекс край река Марица.

През годините на своето развитие ВИХВП развива многостранни международни контакти и има активна международна дейност. През 1965 г. се сключват първите договори за двустранно сътрудничество с Московския институт по хранителна промишленост, Русия и с Политехнически институт – Галац, Румъния.

През периода 1957-1978 г. договори за двустранно сътрудничество се сключват с Московски технологичен институт по месна и млечна промишленост (сега Московски държавен университет по приложна биотехнология), Киевски технологичен институт по хранителна промишленост, Краснодарски политехнически институт, Русия, Химико-технологичен институт – Прага, Хумболдт университет – Берлин, Германия, Чехословакия, Университета в Сегед, Унгария.

През 1979-1990 г. международното сътрудничество се разширява, като се подписват догори с Аграрен университет – Атина, Гърция, Ленинградски технологичен институт – по хладилна промишленост, Одески технологичен институт,  Кутаиски технологичен институт, Русия, Московски институт по хладилно машиностроене,Селскостопанска академия – Познан, Полша, Технически Университет – Берлин, Германия.

Развитие на УХТ

Нови договори се сключват с Московски държавен университет по приложна биотехнология, Русия, Кубански държавен университет – Краснодар, Русия, Агрономически университет на провинция Хибей, Китай.

От 1994 г. ВИХВП се включва в седемнадесет проекта на образователните изследователски програми ТЕМПУС и КОПЕРНИКУС, финансирани от ЕО.

Осъществява се активен международен обмен. За периода 1994-1998 година по ТЕМПУС са командировани сто шестедесет и двама преподаватели и по КОПЕРНИКУС – петдесет и двама.

Преподаватели от УХТ посещават различни Европейски университети, за да подготвят нови лекционни курсове или доусъвършенстват своята подготовка. Значителен брой студенти също провеждат частично обучение в чужбина.

Днес УХТ – Пловдив, е авторитетен национален център на хранителната наука, технология и образование в България.

Кандидат студенти

Специалности

еОбучение

ПОРТАЛ за система за ДИСТАНЦИОННО обучение
Създаден по проект № BG051PO001-4.3.04-0008
“Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз
♦ 
КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ e-Learning Shell

Студентите на УХТ ползват услугите на виртуалната библиотека, след предварителна регистрация.