За нас

Началното училище в град Брацигово носи името на един велик българин-роден,живял и дал всичко от себе си за свободата на своя роден град и своята Родина – ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ.

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

През 1881 година на мястото на сегашната сграда на училището е построена сграда на два етажа и полусутерен „Св. Марена”, но за нещастие през 1927 година изгаря от пожар.

Започва възстановяване на училището под ръководството на Бъчваров и Сакулов и доброволческия труд на цялото население,както в известния роман на Вазов „….кой с каквото може”.

През 1934 година има вече самостоятелни сгради за :

Първо начално училище „Климент Охридски” с главен учител Софка Каракънева.

Второ начално училище „Васил Петлешков” с главен учител Мария Шишкова.

През периода 1941- 1944 година Първо начално училище е превърнато в казарма на жандармерията,а във      Второ  начално училище се установяват отделенията на Пловдивската болница.Учебните занятия се провеждат по домовете.

След 9.09.1944г. започва функционирането на училището.

През годините училището e първооснова за изграждането на много известни личности,които дават своя принос за издигане на авторитета му.

НУ „Васил Петлешков” е средищно училище.То работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.В него се обучават и възпитават 145 ученика.

МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

„Да учим и работим всички заедно, за да успеем”- това е нашето училище, което се стреми да подготви знаещи и можещи млади хора – достойни граждани на Европа и света.

2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

В начално училище „Васил Петлешков” се стремим,използвайки потенциала и възможностите на екипа, да възпитаваме личности – добре образовани, с общочовешки ценности/уважение ,грижа ,честност, отговорност, екипност, постоянство/ и ангажирайки родителите за съвместна дейност да направим училището желана територия на ученика.

Галерия