За нас

УЧИЛИЩЕ на 160 години

Първо основно училище Васил Левски е най-старото в региона. През 2015г. чества своя 160 годишен юбилей. Разположено е стандартно и нестандартно – в І район на града-там, откъдето е започнало някогашното село Костинброд, за което има сведения в Грамота на Иван Шишман. Стандартно – в изумителна близост до читалище – делят една сграда и само на 200м. от красивия храм Св.Св. Кирил и Методий.

Нестандартно – с пресечен терен – височини и хълм от едната страна и река Блато, която граничи с двора от другата страна…Но това е само едната сграда на училището, където се обучават децата от V-VІІІ клас. На близо километър в посока центъра, се намира най-модерната учебна сграда в региона – Началното училище, разположено в обширен, което е възстановено от пожар през 2000г. по проект на Световната банка и представлява историческа забележителност за района.

Училището е с разширено изучаване на изобразително изкуство с прием от І-ви клас, като учениците се обучават от двама художници. Вече 10 години в политиката на І ОУ В.Левски е акцентирано върху Гражданското образование, чрез СИП. И като такова е едно от първите училища в България, което подготвя не само знаещи ученици, а и граждани. Обучението е застъпено от І-VІІІ клас.

Паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство, в които преподават художниците, често чрез пленерно обучение, опознават България и прославят училището с техни творби и творчески контакти. Обучението чрез изкуство е най-голямото постижение във възпитанието на нашите ученици.

Това, което наистина прави училището уникално, е, че много преди задължителната ритуализация на училищния живот, то си имаше свое знаме, изработено по проект на ученици и художници, ушито със средства на родителите. Учениците имат свои значки, униформи и училищен химн-

„Училище, наречено на Левски,

училище с нищо несравнимо…”

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Съвременна материална база: ново оборудване, два компютърни кабинета – компютърно обучение с преподавател специалист, разширено изучаване на изобразително изкуство с преподаватели художници, специализирана помощ от логопед, интегрирано обучение в ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, СИП „Гражданско образование”, участия в национални и регионални конкурси и изяви.

ПРИ НАС ЩЕ НАУЧИТЕ

Да цените и изисквате модерни условия за обучение, да рисувате, да пеете и танцувате, да познавате и работите с компютър, правилно да говорите и пишете, да общувате и да получавате специализирана помощ за вашите проблеми, да бъдете по-добри, да участвате с гражданска позиция и отговорност в училищния живот и обществото и да спортувате и печелите награди.

Галерия