За нас

През 2009 год. училището в с. Майско празнува своя шестдесет годишен юбилей. Потърсихме в Гугъл думите основно училище майско и намерихме над 2000 резултата. Много малка част от тях обаче съдържаха информация за самото училище. Затова решихме да направим този сайт, който да бъде нашия подарък за рожденика.

Основно училище Отец Паисий – с. Майско (община Елена, област Велико Търново) е учебно заведение с общинско финансиране. В него понастоящем се обучават над 130 деца от I до VIII клас. Учебният процес е едносменен. В училището работят общо четиринадесет преподаватели и възпитатели. Директор на училището е г-н Йонко Петров.

Днес училището разполага с красиви и светли класни стаи, обновена актова зала, модерен компютърен кабинет. Учениците получават знания, танцуват, рецитират, творят; грижат се за зелените кътове; спортуват, радват се на игрите в двора и разходките сред природата, организираните екскурзии.

Традиционно всяка година завършващите осмокласници правят свой бал. Тогава не само за тях, а и за всички успешно завършващи поредната учебна година идват най-хубавите моменти – децата са доволни от наученото, родителите са щастливи, учителите получават заслужено признание за своя труд.

История

Денят бил 17 декември 1946 година. Жителите на Тузлу Алан (днешното с. Майско, община Елена) изпратили молба до Министерството на просвещението за разрешение в селото да бъде открито смесено училище. Молбата им била чута. Не след дълго, с помощта на управата и местното население, училището е открито.

Първоначално то се помещавало в къщата на Георги Йорданов, а впоследствие е преместено в сградата на бившата дърводелска фабрика на братята Арнаудови.

Първият учител е Стойко Георгиев Стайков от близката до гр. Елена махала Стаматевци. Постепенно се разкриват още паралелки. През учебната 1948 / 1949 година за главен учител е назначена Желяза Димитрова, а за директор – Еленка Кацарова, която заема тази длъжност до 1953 година.

През 1965 – 1966 година е построена нова двуетажна просторна сграда, в която училището се помещава и до днес.

Галерия