За нас

Дейността на Център за образование, кариера и развитие е свързана с подпомагане на личностното развитие на младите хора. Екип от коректни, позитивни и висококвалифицирани специалисти работи с клиентите ни в подготовката им за най-важните изпити:

 • кандидатстване след 7 клас;
 • полагане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ);
 • кандидатстване във ВУЗ.

Осъзнаваме, че за успешна професионална реализация владеенето на чужди езици е необходимост и затова предлагаме чуждоезиково обучение с гъвкава и адаптивна, спрямо индивидуалните изисквания на клиентите, организация на работа.

Визията за центъра е чрез посредническа и информационна дейност да съдейства за кариерното ориентиране и развитие на нашите ученици по време на обучението им във ВУЗ и след неговото приключване.

Ние сме убедени, че образованието е най-добрата инвестиция и сме готови да бъдем Вашите партньори в процеса на усвояване на знания и опит. Ако за Вас приоритети са коректност и добронамереност в отношенията, професионализъм в работата, качествена услуга, и то на разумна цена, доверете се на екипа на Център за образование, кариера и развитие.

Екип

Управители

Вида Тонева
Специалност: магистър българска филология

Нели Бурова
Специалност: магистър история

Преподаватели

Нашите преподаватели са:

• Висококвалифицирани специалисти по български език и литература, история, математика, чужди езици
• С дългогодишен опит в подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти
• С традиционно висока успеваемост на обучаваните ученици на изпитите след 7. клас, на държавни зрелостни изпити и изпитите във ВУЗ
• Специалисти по чужди езици, работещи по утвърдени системи за обучение за възрастни и бизнес клиенти
Основни цели в нашата работа са грижата за всеки курсист,  създаване на благоприятна и конкурентна среда за развитие  на неговите творчески възможности, решаване на конкретни проблеми и стимулиране на процесите на личностното му развитие.
Доказателство за нашия професионализъм е портфолиото, което можем да предоставим в офиса, с резултатите на обучаваните при нас  ученици, приети в най-престижните специалности и учебни заведения (СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, Стопанска академия – Свищов, Академия на МВР, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски” и др.).

Дейности

Подготовка за кандидатстване след 7. клас

 Обучение

 • групово (6-8 души) и индивидуално обучение

Подготовката по математика включва преговор на материала от 4. до 6. клас и едновременно с това усвояване на новите знания, включени в програмата за 7. клас.
Акцентите при работата са насочени към:

 • научаване на теоретични правила и теореми и прилагането им при решаване на различните типове задачи, включени в теста
 • алгоритми за решаване на логически задачи
 • развиване на умения за бързина при решаване на изчислителни задачи

В процеса на подготовка се правят текущи изпитни тренинги, с цел проверка нивото на усвояемост на материала и отстраняване на пропуски. При приключване на обучението се провеждат обобщителни тренинги по изпитния формат, зададен от МОН. Ежеседмично се задават домашни работи, които се проверяват и връщат от преподавателя с отбелязване на индивидуални пропуски и препоръки за допълнителна работа.

Подготовката по български език и литература включва преговор на материала от 4. до 6. клас и усвояване на новите знания, включени в програмата за 7. клас.
Акцентите при работата са насочени към:

 • научаване на граматичните правила и норми и прилагането им в тестови задачи развиване на умения за анализ на литературни произведения;
 • запознаване с литературната терминология и употребата й;
 • овладяване на техниките за писане на трансформиращ преразказ.

В процеса на подготовка се правят  текущи изпитни тренинги, с цел проверка нивото на усвояемост на материала и отстраняване на пропуски. При приключване на обучението се провеждат обобщителни тренинги по изпитния формат, зададен от МОН.
Ежеседмично се задават домашни работи, които се проверяват и връщат от преподавателя с отбелязване на индивидуални пропуски и препоръки за допълнителна работа.

Учебни материали

 • Учебници и учебни пособия, одобрени от МОН;
 • Допълнителни учебни материали, разработени от нашия преподавателски екип;
 • Тестове за текущи и заключителни изпитни тренинги.

За нашите клиенти предлагаме още

 • Индивидуално разработени мотивационни програми;
 • Работа в конкурентна среда;
 • Ангажираност на преподавателя с резултатите на всеки обучаван;
 • Техники и тренинги за преодоляване на стреса в изпитна ситуация;
 • Педагогическа и психологическа консултантска дейност по време на обучението;
 • Текуща информация за родителите на седмокласниците за постигнатите резултати на всеки етап от подготовката;
 • Консултации при избор на профил и вид на училище за кандидатстващите след 7 клас.