За нас

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ СВЯТ

Частна детска градина „Детски Свят“ се намира в гард София, кв. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Казбек“ 55. Детското заведение разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, обезопасен двор с оборудвана детска площадка. Групите, обучаващи се деца, са малки и възрастово обособени. По този начин всяко дете получава необходимото му внимание. В ЧДГ „Детски свят“ запазваме индивидуалността на детето, откриваме и развиваме талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му. Посвещаваме любовта, грижата и вниманието си на децата, за да станат възпитани, образовани, духовно развити, отнасящи се с любов и отговорност към заобикалящия ги свят. За малчуганите се грижат квалифицирани специалисти – педагози, мед.сестра, логопед, психолог. ЧДГ „Детски Свят“ държи на постоянния диалог с родителите. За екипа на детското заведение е важно тясното сътрудничество с родителите, тъй като те са неразделна част от цялостното развитие на децата. Детската градина е с лицензирана от МОН № РД 14 – 70/ 2014г.

ПРИЕМ

В детската градина записването на децата става целогодишно /при наличие на свободни места/. Приемат се деца от 2-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Необходимо условие за записване е събеседване с Директора, сключване на договор между родителя и Детската градина и прилагане на документи посочени в Наредба №3 от 05.02.2007г. 1. Копие от Акт за раждане на детето; 2. Попълнена Анкетна карта – по образец (алергии, особенности на детето и т.н.); 3. Медицински документи .

УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Децата са разпределени в малки групи. Ежедневието на децата включва занимания – интелектуални, творчески, двигателни, по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквания: Български език и литература Математика Природен свят Социален свят Физическа култура Изобразително изкуство Музика Конструктивно-технически и битови дейности Игрова култура Английски език Допълнителни занимания по избор срещу заплащане – музика, народни танци, приложни изкуства, плуване, карате.

Учебният процес в Частна Детска Градина “ Детски свят “ се базира на програми утвърдени от МОМН. Включени са занимания по български език и литература, математика, английски език, природна и социална среда, музика, танци, изкуства и спорт.

Проекти по които работи детското заведение:

  • На гости ( по покана различни хора разказват за професията си и хобито си)
  • Игрите на мама и тати (Жмичка
  • Пускам кърпа
  • Кральо Портальо и т.н
  • Празници в ДГ
  • Направи си сам
  • Умение да говорим пред публика
  • Добри маниери и етикет
  • Да си засадим и отгледаме растение
  • Други.

 

Галерия