За нас

В Детска ясла гр. Берковица се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 години.

Капацитетът на Детската ясла е 80 места.

Персоналът в детското заведение се състои от медицински сестри, педагог, детегледачки, друг общ персонал.

Към Детска ясла функционира и Детска млечна кухня, която обслужва деца от града и общината от 10 месеца до 3 години.

Документи за кандидатстване за Детска ясла:

1. Заявление – по образец
2. Медицинско свидетелство – по образец
3. Личен амбулаторен картон за дете
4. Акт за раждане – копие
5. Изследване от РЗИ Монтана за паразити

Главна цел в работата на Детска ясла е опазване здравето на децата и развитие на детската индивидуалност. Колективът работи за стимулиране на социални компетентности и формиране на отговорности у децата, превръщане на детето в личност, притежаваща необходимите знания и умения да се социализира и ангажира, да се развива и изявява.

Галерия