За нас

Детска градина №123 „Шарл Перо” отваря за първи път врати през далечната 1962 г.

Сградата на ДГ №123 „Шарл Перо” е общинска собственост. Намира се в гр. София,район „Младост”, кв. „Горубляне”, ул. „Хан Аспарух” №1.

През 2014 г. старата сграда е изцяло реновирана и има изградена нова сграда за 8 градински групи и 2 яслени групи. Всички групи разполагат със слънчеви занимални, обширни и комфортни спални помещения, гардеробни и санитарни възли, отговарящи на държавните изисквания.

Занималните са оборудвани с мултимедия, лаптоп и интерактивна дъска, които спомагат за развитието на творческите способности на децата чрез личностни изяви. Лаптопа и постоянната интернет връзка е в помощ на педагогическите специалисти, които откриват нови хоризонти за децата към необятния свят на науката, чрез забавление.

ДГ №123 „Шарл Перо” разполага с музикален салон, оборудван с детски музикални инструменти и гардеробна с богат набор от сценични костюми, допринасящи за развитието на сценичните изяви на децата.

В ДГ №123 „Шарл Перо” има плувен басейн и съответните обслужващи помещения към него.

Сред озеленени зони се разполагат десет броя площадки за спорт и игра за всяка група.

В двора на детската градина има футболно игрище, където децата с удоволствие спортуват своя любим спорт.

В ДГ №123 „Шарл Перо” има обособен кухненски блок, в който се приготвя здравословна и разнообразна храна за децата.

Сградата на детското заведение се охранява с външно видеонаблюдение, СОТ и жива охрана.

Мисия и визия
Мисия на детската градина

Мисията, която следваме е да положим основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

Визия на детската градина

Нашият стремеж е да създадем модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал и интереси на децата, привлекателна и удовлетворяваща за деца и родители.

Цели

 • Да превърне детската градина в благоприятно място за качествено предучилищно образование, достъпно и даващо равен шанс на всички деца.
 • Да се осигури безопасна и стимулираща среда, в която децата да се чувстват щастливи и сигурни.
 • Да се утвърди система от педагогически дейности в интерес на детето и неговия успех.
 • Да се подхранва чувството за личностна идентичност, самочувствие и съзнание, способности и ограничения, съчетани с уважение към правата на другите.
 • Да развиваме чувство на самоуважение и чувство за лична отговорност и самодисциплина у децата.

Потребности и приоритети:

 • Повишаване на качеството на предучилищното образование и подкрепа на личностното развитие.
 • Повишаване квалификацията на педагогическия персонал в отговор на променените индивидуални нужди и изисквания към квалификацията, налагани от съвременното образование.
 • Приобщаване на родителите и социалните институции към проблемите на детската градина и съвременното предучилищно образование.

Групи

 • Яслена група – Барбарони
 • Яслена група – Смехорани
 • 1А група – Вълшебници
 • 1Б група – Малечко Палечко
 • 2А група – Питър Пан
 • 2Б група – Пинокио
 • 3 група – Котаракът в чизми
 • 4А група – Червената шапчица
 • 4Б група – Снежанка
 • 4В група – Хензел и Гретел

Галерия