За нас

ДГ Брезичка – село Сборище е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Детската градина в с.Сборище е основана месец октомври 1966 г. и има само една група. Помещава се в приспособена за целта общинска сграда. През годините децата се увеличават и това налага две от групите да помещават в сградата на ОУ „Никола Прокопиев“.От 1985 г. до настоящият момент  детската градина заема етаж  от сградата на училището. През 2016 г. детската градина получава красивото име „Брезичка“. В ДГ „Брезичка“ има две полудневни и две целодневни групи.

Мисията на екипът е да отглежда и възпитава здрави и жизнерадостни деца, които да получат и образование, успешно съчетаващо националните традиции с европейското измерение и насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.