За нас

Детското заведение се помещава в самостоятелна, специално проектирана за детска градина двуетажна сграда с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, добре оборудван физкултурен салон, методичен кабинет с видео и аудио техника, зала за художествени дейности. Помещенията в градината са светли и просторни, уютно обзаведени.

Дворовете на детската градина са оборудвани с детски площадки и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.

Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

Детска градина Незабравка е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип. Осигурява качествено и достъпно възпитание на децата от 1 до 7-годишна възраст.

Основни приоритети в работата на колектива са качеството на детското обучение и възпитание, качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, възпитание и игри.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с образователни изисквания на МОН и осигурява отлична подготовка за училище.

Хармоничният режим на всяка възрастова група включва ежедневно образователни занимания, часове за игри на открито, занимания с изкуства, сън и хранения.

Детска градина Незабравка, град Девня дава възможност на малките палавници, успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

Директор на детското заведение е г-жа Радостина Георгиева.