За нас

ДГ – 95 „Омайниче” е общинска собственост ,с целодневна организация на възпитание и обучение на децата.

Детската градина започва да пише своята история през 2007 г., а през 2009 г. капацитетът е увеличен с 50 места.През същата година на Столичен общински съвет, с пълно единодушие, е гласувано името на ДГ – 95 „Омайниче”.

Помещава се в реконструирана сграда,специално построена за детска градина и пристройка.Децата разполагат с просторни и модерни зали за игри,спални помещения и физкултурен салон.Има самостоятелен кухненски блок и сервизни помещения.

Всяка група е със собствен вход,което е предпоставка за покриване на високи хигиенни стандарти. Дворът е просторен и богато озеленен,с 6 самостоятелни детски  площадки и мини футболно игрище.

Детската градина приема деца от 1-7 годишна възраст.

Децата са разпределени в групи по възраст.

Има 2 яслени групи, 2 градински и 2 подготвителни групи.

За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти,помощен персонал и др.

Обучението се осъществява, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти на МОН.

Приоритет в холистичното израстване на децата е двигателната активност и укрепване на опорно-двигателния апарат.

Заниманията се извършват от учител по физическо възпитание.

В детската градина се осъществява реална подкрепа на талантливите деца,които имат възможността да изявят музикално-певческия си талант чрез подгодтовка и участие във вокална група „ОМАЙНИЧЕ”.

Те са гордост за професионалните музиканти,които са техни ръководители.

Детската градина предлага допълнителна педагогическа дейност по желание на родителите:

Английски език, Приложно изкуство, Футбол и Народни танци.

Допълнителните критерии за прием на деца през учебната 2016/2017 г.са приети с решение на Педагогическия съвет и са утвърдени на Столичен общински съвет:

•    Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември;
•    Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие;
•    Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина;