За нас

Детска градина Радост Перущица се намира сред вековни дървета,екзотична растителност в полите на Родопа планина.Обновена е сградата по проект „Регионално развитие с подмяна на покрив,топлоизолация,дограма ,слънчеви колектори. В просторните занимални се отглеждат и възпитават 144 деца, обособени в 5 възрастови групи от 1г. до 6 години. Детските площадки на открито са оформени кътове за игра, спорт и емоционално-творчески игри и занимания,площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата. Поддържането на растенията,цветните лехи и храсти са дело на добрите ръце на всички-педагози, пом. възпитатели, обслужващ персонал, родители.

Мисия

НАШАТА МЕЧТА Е ДА ОСТАВИМ ТРАЙНА ДИРЯ ОТ ЩАСТЛИВОТО ДЕТСТВО ВЪВ ВСЯКО ДЕТЕ !
Детска градина Радост Перущица се намира сред вековни дървета, екзотична растителност в полите на Родопа планина. Обновена е сградата по проект Регионално развитие с подмяна на покрив, топлоизолация, дограма, слънчеви колектори. В просторните занимални се отглеждат и възпитават 144 деца ,обособени в 5 възрастови групи от 1г. до 6 години. Детските площадки на открито са оформени кътове за игра,спорт и емоционално-творчески игри и занимания,площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата. Поддържането на растенията, цветните лехи и храсти са дело на добрите ръце на всички:

  • педагози;
  • пом. възпитатели;
  • обслужващ персонал;
  • родители.

НАШАТА ЦЕЛ Е ДЕТСКАТА ГРАДАДИНА ДА СТАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ.
Програмните системи на издателство „ Изкуство” с авторски екип от високо специализирани професионалисти в областта на предучилищна педагогика ,психология и обща дидактика ни помагат в осигуряване на пълноценно детско развитие и възможност:

  • Детето да е спокойно,щастливо,уверено и успешно да навлиза в социалния свят,в познанието и творчеството;
  • Родителят да „израства”заедно с детето си ,като му помага да разгърне своя потенциал,да се чувства уверен и равностоен партньор с учителите;родителят е първият учител на детето;
  • Родителят и учителят да имат споделени отговорности и да си сътрудничат в името на детето и индивидуалния темп на развитие на всяко дете;
  • Развитие на танцовото изкуство и изучаването на английски език са допълнителни форми за занимания по желание на родителите.

Издигане и утвърждаване на традиции и ритуали от дейности в детското заведение,чрез символите –знаме,химн ,тържества и развлечения създаващи комфорт и неподправени емоции за децата.