За нас

СОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Признателността е сред най – ярките черти в българската народопсихология.

Нашия народ свято пази миналото си, искрено и дълбоко почита делата на достойните си синове и включва тяхното духовно наследство в бляновете си за бъдещето и съвременното си развитие. През 1944 година жителите на село Хисар замислят откриване на средно училище. Изгражда се Акционен комитет с председател Марко Иванов.

Събират се помощи от населението за първоначалното обзавеждане на училището. През есента на 1946 година Почивната станция на транспортните работници се превръща в сграда на непълната гимназия. Със Заповед № 8212 от 12. XI. 1945 г. са назначени първите учители. На 28. XI. 1945 г., със заповед № 8223 на МНП е назначен първият директор – Геро Мирчев Ламбов.

На 10. XII. 1945 г. тържествено е открита учебната година с 6 паралелки. Помещенията са обзаведени скромно. Дори чиновете не достигат, но хисарчани упорито отстояват новото си завоевание. С протокол №2 Педагогическият съвет взема решение гимназията да носи името на поета Христо Смирненски.

Със заповед № 3172 от 19. VII. 1951 г. в гимназията се открива десети клас. На 01. IX. 1953 г. се обединяват ОУ Иван Вазов и гимназия Христо Смирненски в първо средно смесено училище Христо Смирненски с шестстотин седемдесет и един ученици.

През учебната 1959/1960 г. училището се превръща в средно трудово – политехническо училище. МНП определя за училището следните специалности: овощарство с пчеларство; животновъдство; зелено строителство с декоративно цветарство; тракторно и моторно дело.

За първи път се провежда производствена практика по основи на селското стопанство. На 15. IX. 1968 г. средното училище в гр. Хисар има нова сграда. Тържествата по случай нейното откриване се провеждат на 29 и 30. IX. 1968 г. Изпълнителният комитет на Градския народен съвет провежда тържествена сесия, посветена на 70 – годишни – ната от рождението на Христо Смирненски и откриване на новата сграда.

Училищния живот се разнообразява и обогатява, подчинявайки се на пленуми и конгреси, свързвайки се с партийни директиви. Броят на учениците непрекъснато се увеличава. За първи път за цялостната комплексна ревизия на училището се споменава през учебната 1971/1972 г.

Средношколските бригади през летните месеци са традиция. Окръжната бригада в помощ на горско стопанство село Старосел, под ръководството на командира Петър Маджев, става неизменен първенец. През учебната 1973/1974 г. училището приема първият випуск на ЕСПУ.

Открита е полуинтернатна група по плуване. Взето е решение за прекратяване на обучението по специалността лозаро-овощарство и заменянето й с общественото хранене.

Първи преподавател в тази област от учебната 1974/1977 г. е инж. – технолог Георги Стоянов Гочев. През същата година завършва и първият випуск на вечерната гимназия.

От учебната 1986/1987 г. се открива УПК, две паралелки с широко профилната професия кулинар и две специалности – готвач и сервитьор.

За тях е създадена добра материална база. След преустройването в образователната система училището става средно общообразователно /СОУ/.

Списъкът на учителите, преподаватели в него е голям. Някои са работили по-малко време, други повече, трети са се пенсионирали тук.

Но всеки поотделно е оставил диря и е дал поне частица от своята любов и учителски патриотизъм към просветата.

Поколения са преминали през този праг. Хиляди бивши възпитаници пазят скъпи спомени…

Прием

Прием след завършен 8 клас
Професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Професия 811010 – „хотелиер“
Специалност 8110101: „Организация на хотелиерството“
Брой паралелки: 1
Брой ученици: 26
Срок на обучение: 4 години
Степен на професионална квалификация: трета
Начин на прием: с конкурс по документи
Начин на образуване на бала: удвоените оценки по български език и литература и оценката по чужд език от удостоверението за завършено основно образование

Професия 811070 – „готвач“
Специалност 8110701: „Производство на кулинарни изделия и напитки“
Брой паралелки: 1
Брой ученици: 26
Срок на обучение: 4 години
Степен на професионална квалификация: втора
Начин на прием: с конкурс по документи
Начин на образуване на бала: удвоените оценка по български език и литература и оценка то математика от удостоверението за завършено основно образование.

Срокове в СОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ:

 • Подаване на документи за участие в І-ви етап на класиране. 02-04.07.14;
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на І-ви етап. до 07.07.14;
 • Записване на приетите ученици на І-ви етап. 08.07.14;
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след І-ви етап. 09.07.14;
 • Подаване на документи за участие във ІІ-ри етап на класиране. 10.07.14;
 • Обявяване на списъци с приетите ученици на ІІ-ри етап на класиране. до 14.07.14;
 • Записване на приетите ученици на ІІ-ри етап на класиране. 15.07.14;
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ-ри етап. до 17.07.14;
 • Подаване на документи за участие в ІІІ-ти етап на класиране 18.07.14;
 • Обявяване на списъци с приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране. 21.07.14;
 • Записване на приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране. 22.07.14;
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ-ти етап на класиране. до 24.07.14;
 • Попълване на незаетите места след ІІІ-ти етап на класиране и записване. 04.09.14;
 • Утвърждаване на осъществения държавен план прием. до 12.09.14.