За нас

ОУ Св.св. Кирил и Методий град Мездра е наследник на първото и най-старото училище в град Мездра – началното училище „Кирил и Методий“.
– През 1900 г. е открито първото училище в Мездра.
– През 1906 г. се построява сграда с 5 класни стаи, на мястото, където се намира днешното ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.
– През 1964 г. е съборена старата сграда на началното училище „Кирил и Методий“ и започва строежа на нова четириетажна сграда.
– През 1969 г. в новопостроената сграда се сформира ОУ „Кирил и Методий“ със 17 паралелки и 26 учители.
– През 1971/1972 учебна година е въведено полуинтернатно обучение.
– През 1980/1981 учебна година училището става базово за 22 училища от 3 селищни системи – Мездра, Роман и Габаре.
– На 24 май 1992 г. училището е осветено и приема името „Св.св. Кирил и Методий“.
– През 1995/1996 учебна година е въведено ранното чуждоезиково обучение

Засилена подготовка по:

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • Спортни секции;
 • Клуб „Поглед към корените на дедите ни“;
 • Вокална група;
 • Театрално студио;
 • Модерен балет;
 • Клуб „Сръчни ръце“;
 • Клуб „Млад природозащитник“;
 • Клуб „ФотОбектив“;
 • Учебни ескурзии;
 • Зелено училище.

Материална база

– Специализирани учебни кабинети и класни стаи
– Компютърни кабинети с достъп до интернет
– Мултимедийна зала
– Фитнес зала
– Физкултурен салон
– Спортни площадки за футбол, баскетбол, бадминтон
– Лекарски кабинет
– Собствена кухня – закуска и обяд
– 24 – часово видеонаблюдение

Галерия