За нас

В първите години на своето създаване училището носи името Езикова гимназия – гр. Димитровград. Тя възниква от две паралелки със засилено изучаване на чужди езици, сформирани през 1988 г. в СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград.

Това начинание се оказва успешно и в резултат на засиления интерес от страна на ученици и родители броят на паралелките се увеличава постепенно. От две във випуск, през далечната 1988 г., паралелките нарастват до 5 през 2003 г. Днес общият им брой е 16.

Нуждата от профилирана чуждоезикова подготовка на територията на гр. Димитровград е категорично заявена от обективната действителност.

Със Заповед РД- 14 от 09.06.1993 г. на МОНТ се създава Езикова гимназия – гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път- пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес ЕГ „Д-р Иван Богоров”- престижно училище с традиции и стил.

През тези години гимназията успя да се появи, да се развие, да се утвърди, да се докаже, да се конкурира и да побеждава конкурентите си. Завладяно изцяло от прогресивен възрожденски дух за просвета, училището избира за свой патрон видния български възрожденец и ерудит д-р Иван Богоров. Със Заповед 1440 от 18.05.2001 г. на Министъра на образованието и науката то официално приема това име.

Днес Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” разполага със собствена сграда на бул. „Христо Ботев”№ 45. В базата са обособени кабинети по Информационни технологии, Немски език, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Философия, Свят и личност, География и икономика. При нас се обучават повече от 400 ученици, а броят на завършилите е повече от 800.

От учебната 2007/2008 година ЕГ „Д-р Иван Богоров” е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

На 16.12.2009 г. учениците на ЕГ „Д-р Иван Богоров” направиха своя избор за училищна униформа, която влезе в сила от 01.03.2010 г.

Основни профили за гимназията са чуждоезиковите- английски и немски език. От 2009 г. се изучават допълнително испански, италиански и руски език.

Прием

Прием / График

СТЪПКИТЕ ПО ПЪТЯ ТИ СЛЕД 7 КЛАС КЪМ НАС

Стъпка 1

На 17 юни 2019 г. имаш тест по български
език и литература в твоето училище.

Стъпка 2

На 19 юни 2019 г. имаш тест по математи-
ка в твоето училище.

Стъпка 3

До 27 юни:
– научаваш в твоето училище или на сайта
http://7klas.mon.bg/ резултатите си;
– изчисляваш своя бал в точки с удвоените
оценки от тестовете по БЕЛ и математика
плюс оценките по тези предмети от 7. клас,
преобразувани в точки;

Стъпка 4

До 3 юли 2019 г. от твоето училище получа-
ваш своето свидетелство за завършено
основно образование.

Стъпка 5

От 3 до 5 юли 2019 г. подаваш заявление
до началника на РУО за първо класиране, в
което изписваш в желаната последовател-
ност паралелките на нашето училище.

Стъпка 6

До 11 юли 2019 г. научаваш дали си приет
на първо класиране от сайта
http://7klas.mon.bg/

Стъпка 7

До 16 юли 2019 г. се записваш при нас с
оригинал на свидетелството за основно
образование и заявление до директора по
наш образец или подаваш заявление за
второ класиране.

Така и нашето училище ще стане и твое!

Прием