За нас

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките е научна институция, чиято основна мисия е да допринася за напредъка на историческото знание чрез научни изследвания в съответствие с академичните стандарти, традиции и иновации.

Предмет на неговата дейност са фундаментални и специализирани, теоретични и емпирични изследвания по проблемите на българската и общата история, както и образователна, експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и на обществените практики, свързани с изучаването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

Ръководство

ДИРЕКТОР:
доц. д-р Даниел Вачков
e-mail: daniel.vatchkov@ihist.bas.bg
тел.: 02 870 21 91

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР:
доц. д-р Благовест Нягулов
e-mail: bna2002@mail.bg

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
доц. д-р Надя Филипова
e-mail: nadyafd@hotmail.com

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР
по административно-стопанските въпроси
гл. ас. д-р Володя Милачков
e-mail: vodomil@abv.bg
тел.: 02 979 29 09

Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Димитър ЛУДЖЕВ
проф. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
проф. д. и. н. Тамара СТОИЛОВА
проф. д. и. н. Валери СТОЯНОВ
проф. д. и. н. Илия ТОДЕВ
проф. д-р Даниел ВАЧКОВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
доц. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Пенка ДАНОВА
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Мария КОЛЕВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Благовест НЯГУЛОВ
доц. д-р Румяна ПЬРВАНОВА
доц. д-р Стефка ПЬРВЕВА
доц. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д-р Олга ТОДОРОВА
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Георги ГЕНОВ
гл. ас. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Слави СЛАВОВ
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Детелина ДИНЕВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Елена КОСТОВА
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Кирил НЕНОВ
гл. ас. д-р Деница ПЕТРОВА
гл. ас. д-р Симона САМУИЛОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Ваня СТОЯНОВА
гл. ас. д-р Алека СТРЕЗОВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
гл. ас. д-р Надежда ЯНКОВСКА
ас. д-р Теодор БОРИСОВ
ас. д-р Чавдар ВЕТОВ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Константин ГОЛЕВ
ас. д-р Таня-Йоана МИНКОВА
ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
ас. д-р Ирина ЯКИМОВА
спец. Боряна АНТОНОВА-ГОЛЕВА
спец. Катина ЙОНЕВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ

Научен състав