За нас

Народно читалище Христо Смирненски – 1904 град Ветрен е юридическо лице с нестопанска цел. То е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни задачи в сферата на културата.

С над сто годишната си история читалището ни отговаря на новите предизвикателства на днешното време. Неговата институционна характеристика е устойчивостта, лигитимността и гъвкавостта, които в съчетание с историческия му опит, създават предпоставки те да откликнат на новите потребности.

Читалището е единствената културна институция на територията на гр. Ветрен с богато минало и динамична настояще. То е център на общностно развитие, общностна енергия, координира идеи, мечти, начин на случване, комуникация с други институции и организации. Читалището е активна гражданска общност за развитие и алтернатива. Място на свободните хора. Среща на общността в читалището.

Съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението, като основна клетка на културно надграждане.

Внимание се обръща и на същността и мястото на читалището с все по-големите потребности на хората, на младите, на децата към институцията. То е фокусирано именно върху тази тематика с оглед позицията и взаимовръзката между отделните поколения. Успехите са плод именно на пряката зависимост от капацитета, енергията и от дадеността на много хора.

Рождената дата на читалището датира от 1880 год. Сведение за това дава учителят Стефан Карчев, като председател на същото. Първоначално името му е било „Пчела”,а по-късно то приема името „Развитие”,”Плодовита лоза”,а в 1900–та година „Княз Борис Търновски”

Официално основите на читалището се поставят през 1904 година,когато се избира и неговия първи управителен съвет от будни ветренци, а именно учителят Борис Мартинков-Председател, Тома Лютаков-секретар и членове: Димитър Чавдаров, Никола Дишков, Никола Попов и Стоян Разпопов. Броят на членовете учредители е 42-ма.

Първите Председатели на читалището,допринесли за негово развитие и утвърждаване са авторитетни учители и други дейци,като споменатите вече Борис Мартинков от гр.Велес/Македония/, Никола Попдимитров също учител, Стефан Карчев-учител, участник в Кресненско-Разложкото въстание, Александър Лапардов – земеделец, Свещеник Васил Банкин и др.

Мечтата на читалищните дейци, още от създаването на читалището, е била да се сдобият със собствен дом. През 1939 год. се изгражда първият етаж на читалищната сграда,а през 1943год.и втори,където се урежда читалня.

Читалищната сграда е открита в края на 1946 год. и това спомага за укрепване на организационния живот. През 1981-1985 година се извършва преустройство  и частичен ремонт на читалищната сграда.На 75 годишния юбилей  читалището е наградено с орден Кирил и Методий II степен с указ 862 на Държавния съвет на РБ, а на 100 годишния с грамота от МК.