За нас

Десетки имена на самодейци, читалищни активисти, посветили живота си на духовно – просветителска и културна дейност, са част от дългогодишната история на читалище „Пробуда 1934 г.” – Чарда. Дейното читалище обединява самодейците в певчески, танцови групи, в театрални състави, групи по автентичен фолклор, честват се народни и професионални празници, предизвиква се читателския интерес с различни прояви на библиотеката… И селото живее в един духовен ритъм, който радва, обогатява, окрилява.

В най-новата история на читалище Пробуда 1934  успехите са свързани с наградите на певческата фолклорна група и танцовия ансамбъл „Божур” – ярки, активни колективи, познати както в общината, така и в областта.

Членове на Ч. настоятелството
1. Георги Митев Георгиев-председател
2. Калудка Пенчева Иванова-член
3. Снежана Вълчева Иванова-член
4. Мария Вълева Дойчева –член
5.Таня Димова Иванова-член

Членове на Проверителна комисия
1. Кольо Ангелов Колев-председател
2. Петя Иванова Тодорова-член
3. Георги Тодоров Георгиев