За нас

Регистрирано е под номер 2617 в Министерство на Културата на Република България.​

Културното наследство е ценен ресурс за местно и регионално развитие, а читалището е важен участник с потенциал за популяризиране на културата и допринасящ за местното развитие.​ в министерството на културата и образованието на Република България.

Териториален обхват на обслужване

  • 574 бр.
  • 91 бр.
  • 17 бр.

Библиотечен фонд

  • 13597 бр.

Набавени

  • 5 бр.
  • 1 бр.