За нас

Народно читалище Самообразование-1921 село Средец е действащо с развиваща дейност.

Регистрирано под номер 1654 в Министерство на Културата на Република България.

То играе важна роля в село Средец, като пазител на българските традиции и българското самосъзнание наред с чисто просветителските си функции, които изпълнява.

През своята история читалището има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората.

Народно читалище Самообразование-1921 село Средец:

*председател: Гергана Куманова Георгиева