НУ Васил Петлешков, град Брацигово е с курс на обучение от 1-ви до 4-ти клас.

Учебните занятия се провеждат едносменно. Възпитаниците са включени в програмата за целодневно обучение.

Училището е с общинско финансиране и заема централно място в образователната система на Общината.Материално – техническата база е съвременна, като непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

НУ Васил Петлешков е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Малките възпитаници усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.