За нас

В училището се пази летописна книга, започната на 15.09.1929 г. От нея сме обобщили следните данни:

Настоящата сграда е построена по идея на кмета на селото Павел Ялъмов , с доброволния труд на населението. Строежът е започнат през 1936 г. и окончателно е завършен през 1940 г. До 1930 г. училището е първоначално, а от Х.1930 г. е прогимназия.

На 18.ІХ.1951 г. се именува “Н.Й.Вапцаров”. До тогава е носило името “Христо Ботев”. През 1950/51 г. се преобразува в основно (от І до VІІ клас вкл.), а от 1960/61 г. е основно, до VІІІ клас вкл. Училището е защитено и средищно.

От 2008/2009 учебна година училището е включено в списъка на защитените училища, одобрени от МС.

От 01.01.2013 г. училището работи по проект BG051РО001-3.1.06 “Подобряване на качество на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

В него се обучават деца от 5 населени места.
И до днес към училището съществува общежитие, осигуряващо пълен пансион на учениците от околните села.

Началото на българската просвета в селото датира от 1891г.- тогава отваря врати народно първоначално училище. Настоящата сграда е построена през 1929г. по идея на кмета на селото с доброволния труд на населението.

От 1981 г. съществува като училище с общежитие към него, единствено в общината, осигуряващо пълен пансион на учениците от понеделник до петък. В момента се обучават 54 деца, като 93 % от тях са от ромски произход.

Приоритет на учителската колегия е прибирането и задържането на учениците от с.Факия и околните села, където няма учебно заведение. Тази не лека задача постигаме, не само чрез обучението по различните предмети, но и като осмисляме свободното време на децата, привличайки ги в извънкласни форми на работа.

Вече 4 години съществува група за автентичен фолклор, която пресъздава местните народни обичаи в селото, издирва и разучава народни песни от Странджанския край. В училището ни се провеждат периодично мероприятия със съревнователен характер. Едно от тях, в което се включиха всички ученици с голям ентусиазъм и интерес е посрещането на Коледните и Новогодишни празници.

Беше обявено съревнование за най-добре украсена класна стая, най-оригинална сурвачка, най-хубаво коледно табло и детска рисунка. Учениците от началния курс представиха богата новогодишна програма. Празникът приключи както се полага на празник с рождествени изненади и подаръци, връчени лично на всяко дете от нашите партньори – представители на фондациите “Книга на надежда” и “Фида-интернешънъл”, с които работим в продължение на 3 години. Те оказват на нашите деца не само духовна, но и материална помощ.

Стимулират и изграждането на умения и навици, които да ги приобщят към ценностите на обществото. Благодарение на тях към училището функционира курс по готварство с ръководител – готвачът в училищния стол. Децата се учат да приготвят ястия от българската и чуждестранна кухня.

За приобщаване към християнските ценности допринасят и часовете по християнска религия, които се организират извън учебно време. Децата изучават Библията и нормите на християнската етика. Основните норми: не кради, не лъжи, помагай на ближния – навлизат в отношенията помежду им. Една част от учениците, неживеещи в селото, нощуват в общежитието към училището.

Истински празник за децата и персонала, бе тържественото откриване на трите спални помещения през м. януари тази година. Благодарение на нашите дарители от фондация “Книга на надежда”, в спалните помещения започна да витае духът на домашния уют. Трите спални помещения са напълно обновени – ремонтирани и обзаведени.

Спонсорите са:
1. ЕПЦ – “Филаделфия” Бургас
2. ЕПЦ – “Виделина” Средец
3. фондация – “Книга на надежда”
4. фондация – “Gather аnd Cаre”
– пастир – Стефан Кръстев ЕПЦ – “Филаделфия” Бургас
– регионален координатор – Жельо Желев
– презвитер Йордан Атанасов ЕПЦ – “Виделина”
– презвитер Димитър Тодоров – “Книга на надежда”
– богослов Емил Яръмов – Организатор за училища и детски градини

Галерия