За нас

Откриването на ОУ Пенчо Славейков в Белащица преди 136 години поставя началото на просветата и културата в селото. Интересен е фактът, който спомага за основаването му. По време на Източно-Румелийския период, френският консул в Пловдив се запознава с един белащенец. Той му разказва за селото, за манастира „Св. Георги“, за Вековния чинар. Заинтригуван, консулът посещава селото и остава впечатлен от природата и от желанието на белащенци да имат свое училище. Решавайки да им помогне, французинът организира благотворителен бал и събраните от него средства дарява на селото. Белащенци прибавят своите събрани парици и така започва строежът на черква и училище в един двор. На 2.10.1882 година/датата е потвърдена с Писмо №536 на Музея на Народното образование в град Габрово/ тържествено отваря врати двуетажна сграда с 4 класни стаи и 1 по-малка – за учителите.

ОУ Пенчо Славейков учат деца до четвърто отделение /днес – IV клас/. През 1932 година е открит I /V/ прогимназиален клас. След 2 години се открива и  II /VI/ прогимназиален клас, а през 1939, вече в новопостроената сграда, и III /VII/ прогимназиален клас. Така, според тогавашната образователна система, училището става пълно основно. През 1982 г., по случай 100 –я си юбилей, ОУ „Пенчо Славейков“ е наградено от Държавния съвет на Народна република България с орден „Кирил и Методий“, първа степен. Благодарение на упорития и всеотдаен учителски труд, възпитаниците на училището се превръщат в успешни специалисти в различни области на живота. Една част от тях се връщат в родното си село и с уменията и труда си допринасят за неговото материално, духовно и културно развитие.

Училището разполага със собствен сайт.

Екип

Екип на ОУ Пенчо Славейков

Цветан Стефанов Кацаров – директор

Светлана Светослав Георгиева – Дандарова – старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап

Донка Георгиева Младенова – учител по Английски език в начален и в прогимназиален етап

Донка Павлова Славова – учител по Математика и Информационни технологии в прогимназиален етап

Мариела Иванова Кехайова – учител по Човекът и природата – V и VI клас; Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – VII клас

Георги Илиев Колев – старши учител по Физическо възпитание и спорт

Силвия Илиева Черкезова – учител по История и цивилизации

Кристиян Николов Колев – учител по География и икономика

Елена Йорданова Видева – учител по Изобразително изкуство

Елена Йорданова Видева – учител по Физика и астрономия

Георги Костадинов Фичев – старши учител по Музика

Йорданка Иванова Петкова – старши учител в начален етап

Марияна Кирева Дончева – старши учител в начален етап

Капка Николова Павлова – учител в начален етап

Спаска Василева Ганчева – старши  учител в начален етап

Румяна Илиева Миткова – старши учител в група ЦДО начален етап

Марияна Кирилова Бахчеванова – учител в група ЦДО начален етап

Полина Ичова Любенова – учител в група ЦДО начален етап

Гюлтен Хасан Димитрова – учител в група ЦДО начален етап

Силвия Илиева Черкезова – учител в група ЦДО прогимназиален етап

Галина Иванова Колева – счетоводител

Мария Николова Динкова – завеждащ административна служба

Петко Павлов Петков – огняр

Божийка Спасова Шопова – чистач / хигиенист

Надка Манолова Боянова – чистач / хигиенист

Галерия