За нас

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Семерджиево е средищно. През учебната 2017/2018 г. в него се обучават ученици от I до VII клас от с. Семерджиево, с. Ястребово, с. Бъзън, с. Червена вода и кв. Образцов чифлик.
Днес в ОУ Св. св. Кирил и Методий Семерджиево е:

  • с обучение, осъществено от високо квалифицирани и с богат опит преподаватели;
  • с ученици, поставили си високи амбиции в училище;
  • с модерна база, отговаряща на съвременните изисквания за обучение;
  • място, лишено от лицемерие, злоба, завист и омраза, където вплитаме в едно знанията и забавлението;
  • храм, в който всеки усъвършенства себе си и помага на околните;
  • отворено към необятния и така желан свят на възрастните.

Седмично разписание за учебната 2020/2021 година

 

Патрон

Светите братя Кирил и Методий са родени в Тесалоники, Византия (днешен Солун, Гърция) през 9. век в деветчленното семейство на високопоставения военен управител Лъв и жена му Мария.

Св. Методий е византийски политически и културен деятел, и по-голям брат на Св. Константин-Кирил Философ.

Св. Константин-Кирил Философ е по-малкият брат и още от ранна възраст показва удивителни способности и наклонности към философията и поезията, заради което е изпратен да учи в прочутата школа в Цариград – Магнаурската, където получавали образованието си царските деца и синовете на византийската аристокрация.

По време на следването си младият Константин-Кирил проявява големи дарования, които не остават незабелязани от цариградското правителство и Патриаршията.

След завършването й той остава там като преподавател по философия и получава прозвището „философ“.

За най-значимо се счита делото на Константин-Кирил Философ и брат му Методий за създаване на първата славянска азбука-глаголицата през 9. век. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица.

Чрез създаването на славянската азбука и превода на славянски на Свещеното Писание (Библията) те отворят за славянските народи съкровищницата на Божието слово и на тайнствата. По време на своята мисионерска дейност  претърпяват много изпитания и страдания от всякакъв вид. Папа Адриан II потвърждава тяхното дело, като благославя литургическите книги написани на славянския език.

Галерия