За нас

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – село Ракево е основно училище. Обучават се ученици от първи до осми клас. Училището е с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.

ОУ Васил Левски Ракево предлага на своите ученици:

  • Модерна материална база –  1  компютърен кабинет, безплатен достъп до интернет в училищната сграда, кабинет по изобразително изкуство;
  • Обособени зони за отдих;
  • Обновена спортна база – физкултурен салон, спортна площадка с баскетболно, волейболно и хандбално игрище;
  • Едносменен режим на обучение;
  • Училищен автобус- осигурен безплатен тренспорт на пътуващите ученици;
  • Осигурено безплатно столово хранене –  закуска и обяд за учениците от първи до четвърти клас и обяд  – за учениците от пети до седми клас;
  • Групи за занимания по интереси в тематични области: Приложно изкуство – иконопис и стъклопис, спорт и други;
  • Работа по  проекти;
  • Гарантирана качествена подготовка и успешна реализация във всички средни училища на територията на страната.

План- прием за учебната 2021/2022 година

Учебна дейност

Галерия