За нас

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене ПГТМ – село Градница

От 1970г. обучава специалисти за автомобилния транспорта

След осъществяване на разширението на “Идеал Стандарт-Видима” АД на територията на Градница започна да подготвя специалисти за машиностроенето.

Завършилите се реализират успешно в предприятията на Севлиево и Габрово, в страната и чужбина, в международния транспорт.

За провеждане на обучението по предлаганите професии гимназията разполага със:

 • специализирани кабинети,
 • лаборатории,
 • работилници и автосервиз,
 • оборудвани с компютри,
 • автотренажори
 • други технически средства за обучение,
 • с автомобили и двигатели,
 • металорежещи машини и други съоръжения.

Обучението на водачи на МПС се извършва на съвременни автомобили.

На учениците се предоставят възможности за активни спортни занимания във

 • физкултурен салон,
 • тренировъчни зали
 • спортни площадки.

Обучението в ПГТМ- Градница се подпомага от “Идеал Стандарт-Видима” АД.

ПГТМ- Градница поддържа връзки и с други фирми от Севлиево и Габрово.

Училището осигурява ежедневно пътуване

 

Административни услги

Галерия