За нас

През 1869 година в град Разград учителят Димо Хранов основава читалище Съгласие (преименувано Развитие). Началото на библиотечна сбирка се поставя през м. февруари 1870 година.

Подредена в един шкаф, първата библиотека привлича в читалнята много разградчани жадни за просвета. Със средства от членски внос и доброволни помощи, макар и скромни по размер, се закупуват книги, абонират се всички български списания и вестници, един френско-английски и един турски вестник.

Сред първите библиотекари-книгохранители са учителите Петко Вълнаров, Георги Кърджиев, Павел Каракулаков и др. Преди Освобождението към библиотеката е имало и книжарница, която предоставя учебници на учениците от околните села.

Дълги години функционира като читалищна библиотека и попълва своите библиотечни колекции с дарения на видни разградчани, както и със средства, отпускани от читалищното настоятелство.

Книжното богатство е оказало голямо влияние за формиране като личности на много ученици от столетната Разградска гимназия. Сред тях са: писателят Антон Страшимиров, литературният историк и критик проф. Боян Пенев, литературният критик Малчо Николов, писателят Христо Миндов и много други.

Комплектуването на библиотечните фондове след Освобождението е на много добро равнище. Към 1903/04 година библиотеката притежава 1 540 тома на стойност 8 503 лева. През 1920 година е с около 6 000 тома, през 1930 година – 12 870 тома. В края на 1944 година Разградската библиотека притежава 20 000 тома, има 1 196 читатели, обслужвани от един библиотекар.

Библиотекари са: Петър Иванов Ганев (издава Десетичната класификация. Ръководство за техническо уреждане на библиотеките- превод на десетичните таблици от френски), Борис Аврамов, Кръстьо Иванов и др.

Още


В историята на библиотеката се откроява дарението направено от разградчанина Иван Мутафов (1865 година -1946 година), който от 1912 година живее в град Чикаго. От 1926 година в продължение на няколко години прави лично дарение – 619 книги, вестници, списания, каталози и рекламни брошури.

Една част от тях са повредени и унищожени при наводнението през 1947 година по спомени на Веска Розова – първият директор на Окръжна библиотека – Разград.

Читалището няма средства да поддържа платен библиотекар, но ученолюбиви и будни граждани, предимно учители, дават доброволен труд и развиват голяма просветна дейност.

Библиотекари са Цани Генчев, Велико Чиплаков, Борис Аврамов, Илия Пенев, д-р Георги Панов, Кръстьо Иванов. Първия платен библиотекар – Петър Ангелов Бобев, е и прислужник, домакин, събирач на членския внос (1901 – 1920 година).

На 02 юли 1947 година следобяд, Разград претърпява сериозно наводнение, нанесло огромни щети на седемнадесет хилядния тогава град. Природното бедствие нанася сериозни поражения на книжния фонд на градската читалищна библиотека.

Похабени са ценни старопечатни книги, дарени от видни разградски възрожденци. Колко са точно нанесените щети от това наводнение не е известно.

Започва отново организиране на фонда, който прогресивно нараства през годините, а днес е обогатен с нетрадиционни и електронни носители на информация.

Галерия