За нас

Средно Училище Никола Йонков Вапцаров се намира на територията на град Хаджидимово, област Благоевград.

СУ Никола Йонков Вапцаров Хаджидимово е средно училище (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна. Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки, природо-математически профил, както и полуинтернатни групи и логопедична група без интензивно изучаване на чужд език.

От скоро се помещава в нова, oборудвана с най-съвременни зали и кабинети. Сградата на СУ  е на четири етажа с общо 20 класни стаи.

Училищна среда и материална база:

  • Обновяваща се училищна сграда с просторни и уютни класни стаи;
  • Компютърни кабинети;
  • Училищен стол и бюфет;
  • Училищна библиотека;
  • Медицинска сестра;
  • Педагогически съветник;
  • Училищно настоятелство.